Billund Kommune iværksætter tiltag for at begrænse coronasmitte i Stenderup-Krogager

Smitten af covid-19 er stigende i Billund Kommune. Især blandt børn og unge i Stenderup-Krogager, hvor Billund Kommune sætter forskellige tiltag i værk efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Billund Kommune iværksætter nu forskellige tiltag i Stenderup-Krogager for at forebygge yderligere spredning af covid-19.

Tiltagene kommer på baggrund af Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger og indebærer opfordringer til både dagtilbud og skole.

For dagtilbud opfordres forældrene til at aflevere og hente børn udendørs hvis muligt. Samtidig holder Billund Kommune dagplejeres fælles legestue lukket, så børn ikke bliver blandet på tværs af grupperne.

Lynghedeskolen Afdeling Stenderup indretter undervisningen, så den så vidt muligt foregår i stamklasser, ligesom eleverne holdes klassevis i pauser og frikvarterer. Desuden holdes så vidt mulig afstand mellem forældre og medarbejdere.

Billund Kommune sender i samme ombæring en stor tak til borgere og forældre i Stenderup-Krogager, som har udvist stor forståelse og samarbejdsvilje over for de tiltag, der allerede er iværksat.

Stigning i smitten i Billund Kommune

Baggrunden er, at antallet af smittede i Billund Kommune torsdag steg til 76 personer. Det er især blandt børn- og unge i skolealderen, at smitten spreder sig, og især i sognet Stenderup, der nu har en incidens på cirka 1000 (altså 1000 smittede pr. 100.000 indbyggere).

Netop ved det smitteniveau anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kommunen iværksætter de tidligere nævnte tiltag i forhold til at forebygge yderligere spredning af smitten.

Selvom en væsentlig del af smitten er koncentreret i Stenderup-Krogager, kan man se stigende smitte i hele kommunen.

Derfor anbefaler Billund Kommune samtidig borgere i hele kommunen om at huske Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til at forebygge smitte: Herunder at vaske/afspritte hænder, at hoste eller nyse i ærmet, at holde afstand i det offentlige rum samt at blive hjemme og blive testet, hvis man får symptomer og blive vaccineret skriver kommunen i en pressemeddelelse.