Få en lettere hverdag som grundejerforening

driften af gadelys på private veje til dem, der bor på vejen. I en travl hverdag har de fleste boligejere rigeligt at se til. Derfor tilbyder GEV nu at hjælpe med opgaven vedrørende drift og servicering af gadelyset. GEV håndterer i forvejen alt offentligt gadelys i kommunen, og har således både viden, kompetencer, men ikke mindst også tiden til at sikre, at alt fungerer som det bør.

Mange flere mulige løsninger
I første omgang er det gadelyset, der bliver sat i fokus, hvilket blandt andet indebærer håndtering af graveskader og LER-forespørgsler, visuelt eftersyn og rengøring af armaturer og evt. udskiftning af materialer. Det der kan ligge i fremtiden, ønsker GEV dog at komme i dialog med grundejerne om.

”Vi tror på, at vi har en rigtig god løsning, som vil blive en kæmpestor gevinst, for GEV, men allermest for grundejerforeninger og boligejerne på de private veje. Derfor vil vi gerne mødes med de involverede og få en dialog om, hvad vi mere kan og bør tilbyde ift. drift og servicering”, udtaler administrationschef, Marianne Nyborg Carl, der står med ansvaret for de kommende partnerskaber. Hun fortsætter:
”Vi ønsker at tilbyde løsninger på tre områder: Driftsydelser, Administration og Viceværtopgaver. Vi har brainstormet om, hvad der kunne være interessant, men tror vi i fællesskab med grundejerforeningerne og boligejerne kan lave nogle gode aftaler, der er gode for begge parter.”

Én kontakt i hverdagen
De åbne muligheder som dialogmødet vil få som omdrejningspunkt, har dog ét fastlagt punkt. Når man indgår i partnerskab med GEV, så bliver det overskueligt, hvem man skal have fat i – nemlig GEV og kun GEV. Herfra sikrer GEV, at de rette involveres, så de konkrete opgaver løses – hvad enten det er økonomien, gadelyset eller evt. hækken, der skal serviceres. På den måde får grundejerforeningerne én kontrakt, de skal forholde sig til. Og samtidigt GEV lave samarbejdsaftaler, der sikrer, at jo flere vi er sammen i partnerskab, jo bedre bliver prisen!

Tilmelding
Hvis du ønsker at tilmelde dig, så kan du besøge GEVs hjemmeside og tilmelde dig. Det skal gøres senest den 16.november.
Få en lettere hverdag som grundejerforening | Gev.dk

FAKTA:
Drift af gadelys overgår til private veje og grundejerforeninger senest ved udgangen af 2021

GEV holder dialogmøde den 17.november klokken 19.00
Det foregår i GEV Huset, Tårnvej 24, 7200 Grindsted
Alle interessenter er velkomne til at deltage via tilmelding.

 

GEV er Grindsteds lokale multiforsyning og serviceselskab, der leverer el, vand, varme og fiber i området i og omkring
Grindsted. Samtidigt agerer GEV serviceselskab for lokale og regionale partnere inden for kerneområdet – forsyning.