Sanders Historiske Hjørne; Læge Ove Hjort Clausen (Vorbasse), Gl. Grenevej 2 og hvad museets magasiner gemmer

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christensen

Når man kører nordpå i Vorbasse, i retning mod Grindsted, dukker der kort efter den lokale bager på Nørregade, en større bolig op på højre hånd. På adressen Gl. Grenevej 2 finder man nemlig Vorbasses gamle lægebolig. Et initiativ omkring lægesagen fra førstelærer på Vorbasse Skole, J. P. Andersen. Her holdt den lokale læge til i næsten otte årtier. Huset, der er på mere end 300 m2, er opført i starten af 1900-tallet og er finansieret af folkeaktier (Aktieselskabet Vorbasse Lægebolig).

Lægeboligen i starten af 1900-tallet – Kilde: Billund Kommunes Museer

Dengang fulgte der en 5.000 m2 stor have til boligen. Den er blevet mindre med årene. Det første årti af lægeboligens historie bar for øvrigt præg af, at bestyrelsen havde svært ved at holde på lægerne i byen. I de første tre årtier var der syv læger. Blandt Harald Stamer læge fra 1903 til 1910, Margrethe Glud fra 1911 til 1913, Thomas Balslev fra 1913 til 1915 og Oscar Henriksen fra 1927 til 1933.

Fra 1917 til 1928 var der slet ingen læge i byen og huset blev brugt som børnehjem med forstanderparret Søren og Petra Magelund. I 1928 lavede man en klausul om, at boligen skulle benyttes til lægebolig. I 1967 flyttede man i større bygninger på Gl. Grenevej 4. Fra 1965 havde byen to læger, fra 1973 tre læger og fra 1980 fire læger. Lægehuset ligger den dag i dag i 2021 på adressen Gl. Grenevej 4.

I 1933 ankom der så et nyt lægepar, Ove Hjort Clausen (1903-1975), kaldet æ dowde og konen godsejerdatter fra Vendsyssel, Elsebeth Clausen (1905-1994), kaldet Lis i Vorbasse. Hun var oldebarn af distriktslæge Jens Peter Hansen og Sara Caroline Hansen, Grindsted. Elisabeth Clausens bedsteforældre hed Petrea Segelcke og professor v/Landbohøjskolen Th. Segelcke. Parret Clausen blev gift i 1932. Ove Hjort Clausen var født på Salling, opvokset i Sorø. Elev på Sorø Akademi. Han havde lægepraksis i Vorbasse 1933-1970. Efter 1970 var læge i 3-4 år i Sdr. Omme Statsfængsel. Ove Hjort Clausen forsøgte også at åbne en lægepraksis på Fyn, men det blev aldrig til noget, da han ikke kunne få solgt sin praksis i Vorbasse.

I tiden inden den anden verdenskrig var Ove Hjort Clausens vigtigste opgave at hjælpe med at højne folkesundheden i området. Forgængeren Oscar Henriksen havde i sin tid arbejdet med at forbedre de sanitære forhold i Vorbasse – gennem en omfattende kloakering. Desuden var doktor Clausen formand for den lokale sundhedskommission. Ligesom han var medlem af såvel Foreningen til Bekæmpelse af Tuberkulose som af Foreningen til Bekæmpelse af Reumatiske Sygdomme. Fra den tid har museet blandt andet en æske med sprøjteinstrumenter som har tilhørt Ove Hjort Clausens far læge Niels Gustav Emil Clausen, der var læge først på Salling og senere i Sorø. Herfra gik det så i arv til sønnen og i starten af 1990erne blev lægekassen testamentarisk overdraget til det daværende Grindsted-Vorbasse Museum af Ove Hjort Clausens kone, Elsebeth. Dr. Clausen var i høj grad årsagen til den forbedrede sundhed i Vorbasse for næsten 90 år siden.

Under besættelsen, i årene 1940-45, var han medlem af den lokale modstandsgruppe i Vorbasse. De øvrige medlemmer var 1) Carl Birkelund, Søndergade 17, Vorbasse; 2) Peter Nielsen (død i 1957). Enken boede i efteråret 1996 i Krog og endelig 3) Valdemar Rørbæk. Gruppen var blandt andet aktiv ved sabotager mod vandforsyningen til radarstationen i Fitting. Man producerede illegale blade hos Ove Hjort Clausen og fremstillede bombesprængstof i hans køkken. De tyske soldater, der var indkvarteret i lægeboligen under krigen holdt intenst øje med familien Clausen, men fik aldrig noget på dem.

Ove Hjort Clausen havde en aftale med den tyske øverstkommanderende for området om gensidig loyalitet. F.eks. var tyske officerer indkvarteret på samme loft (hos Smed Erik Eriksen, Nørregade 2) som to nedskudte piloter (englændere). Doktor Clausen fik senere transporteret piloterne til Lindknud. Familien Clausens ven, skovfoged Thorkild ’Skytte’ Jensen var ligeledes involveret i modstandsarbejdet, qua sit virke i Fromssejer Plantage. Ud over modstandsarbejdet tilså Ove Hjort Clausen også tyskere på såvel radarstationen som på flyvepladsen i Vandel.

Museet har forskellige effekter fra den gamle lægebolig under besættelsen så som forskellige mørklægningsgardiner, en håndlampe og en petroleumsdunk som Ove Hjort Clausen brugte når han havde aftenvagt samt en dunk til sæbepulver med påskriften Kochbad – Flüssigkeit der tilhørte doktor Clausen. Sæbepulveret har måske være tilknyttet lægeboligen eller skolen. En kuriositet er, at dunken medvirkede i den danske oscarnominerede film Under Sandet. Endelig ejede Ove Hjort Clausen en lampe, der var udført af værnemagtsvåbenmesteren i Vorbasse til den lokale tyske Oberstløjtnant Gerlach.

Desuden er museet ejere af Ove Hjort Clausens armbind, samt diverse dokumenter som køretilladelser fra såvel Ribe som Vejle Amt og papirer han brugte i sit daglige virke som læge. Doktor Clausen i Vorbasse var en del af den Hvide Brigade. Et tilnavn man danske læger som deltog i modstandsbevægelsen. Her spillede blandt køretilladelserne til de perioder på døgnet, hvor folk havde udgangsforbud en meget væsentlig rolle, idet våbenleveringer til modstandsfolk jo kunne fordeles rundt i området under diverse lægevagt besøg.

Efter krigen sendte den amerikanske ambassade i København en takkeskrivelse til ham for hans engagement i den danske modstandsbevægelse. En skrivelse som blev overdraget til museet. Under og især efter krigen var Ove Hjort Clausen aktiv i sagen om at få et alderdomshjem i Vorbasse. Et projekt der blev realiseret omkring 1950, hvor man opførte det gamle plejehjem på hjørnet af Kirkegade og Østergade. Ellers var arbejdet på lægeklinikken præget af om der var høj eller lavkonjunkturer i Danmark. Indtil slutningen af 1950erne måtte Ove Hjort Clausen stå for praksissen selv. Fra 1957 til 1963 fik han en amanuensis, Jørgen Gottlieb. Ved Doktor Gottliebs fratræden tilså Ove Hjort Clausen omkring 2.300 patienter.

I 1965 blev Kurt Tønning ansat og han var læge i Vorbasse i næsten tredive år. Igennem årene har Doktor Tønning foræret museet forskellige genstande fra lægehuset i Vorbasse. Blandt dem er 60-70 lægeinstrumenter som blev brugt i 1960erne og 1970erne i klinikken. Desuden håndvægte og en diskos til lokalidræt i byen og her på egnen. På diskossen er der påskrevet navne på idrætsudøvere, der har taget idrætsmærket i årene 1945 til 1947. Såvel den lokale elektriker og museumsgrundlægger i Vorbasse Freivald Bechmann-Poulsen som Ove Hjort Clausen var autoriserede idrætsdommere langt op i 1950erne. Som 67-årig sluttede Doktor Clausen sin lægegerning i Vorbasse og herefter blev han tilknyttet Statsfængslet i Sdr. Omme i 3-4 år. Han var syg i sine sidste år og den 15. december 1975 var det slut. Hans kone Elsebeth overlevede ham i yderligere 19 år. Hun døde 16. november 1994.