Venstre, Socialdemokratiet og Konservative har indgået konstitueringsaftale

Foto: René Lind Gammelmark

Opdateret

Torsdag aften faldt brikkerne på plads til konstitueringen af det nye byråd i Billund Kommune for perioden fra 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Konstitueringsaftalen indeholder flere politiske pejlemærker, der alle er et udtryk for områder, som vi mener, bør have stor politisk opmærksomhed i den kommende byrådsperiode skriver Stephanie Storbank i en pressemeddelelse.

Her kan du se hvilke poster de forskellige partier får

 • Borgmester: Venstre
 • 1.Viceborgmester: Socialdemokratiet
 • 2.Viceborgmester: Socialdemokratiet
 • Voksenudvalget: Socialdemokratiet
 • Unge- og beskæftigelsesudvalget: Venstre
 • Børne- familieudvalget: Venstre
 • Teknik-, miljø- og kulturudvalget: Socialdemokratiet

De konservative får ikke nogen formandsposter, men er en del af konstitueringen.

Dansk Folkeparti og Lokalpolitisk Forum er ikke en del af konstitueringen.

 

Politiske pejlemærker:

 • ”Fremtidens legeplads” er det fundament, vi skal arbejde strategisk ud fra de kommende fire år.
 • Vi ønsker at styrke Økonomiudvalgets rolle generelt og i budgetforhandlingerne. Det betyder, at økonomiudvalget forhandler budget, og der til forhandlingerne suppleres med gruppeformand fra andre partier/lister.
 • Vi ønsker at kigge på organiseringen af ældreområdet bl.a. med henblik på, at de udekørende teams organiseres efter Buurtzorg-modellen, så der bliver bedre kontinuitet i relationen mellem borgere og få fagpersoner som borgerne skal forholde sig til, samt at personalet oplever højere grad af selvbestemmelse.
 • Vi ønsker en tandplejestruktur, hvor der etableres undersøgelses- og behandlingsklinikker i Grindsted og Billund og at de små undersøgelsesklinikker nedlægges.
 • Vi ønsker at styrke bosætningsstrategien.
 • Vi ønsker et langt større fokus på klimaområdet i et bredt samarbejde med det omkringliggende samfund og erhvervslivet, herunder et øget fokus på energi- og miljøoptimering (fx el-lade standere, lokalt indkøb, bæredygtigt byggeri). Der skal udarbejdes en kommuneplan med udpegning af egnede områder til bl.a. solcelleanlæg og multifunktionel jordfordeling.
 • Børnenes Hovedstad skal fortsat understøttes og udvikles gennem solid forankring i hele byrådet.
 • Vi ønsker et øget fokus på handicap- og psykiatriområdet. Der skal bl.a. kigges på om adskillelse af handicap- og psykiatri kan ske på nuværende matrikel.
 • Vi ønsker at nedsætte et paragraf 17. stk. 4 udvalg, der kigger hvordan vi kan sikre øget turisme i landdistrikterne.
 • Vi er meget åbne overfor at bruge paragraf 17 stk. 4 udvalg i løbet af byrådsperioden til at udvikle politik i tæt samarbejde med borgere og interessenter.
 • Vi ønsker at føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor aftalerne med KL og regeringen overholdes under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.