Vestjysk Bank fortsætter fremgangen og satser endnu mere på erhvervskunder

Foto: René Lind Gammelmark

Samlet for årets første tre kvartaler lyder resultatet på 884 mio. kr. Fusionsprocessen er tæt på mål, og derfor melder Vestjysk Bank sig klar til at styrke sin position på markedet for erhvervskunder.

Vestjysk Bank fortsætter sin positive udvikling og realiserede i 1.-3. kvartal 2021 et resultat efter skat på 884 mio. kr. Resultatet er væsentligt påvirket af engangsindtægter og -omkostninger i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse i januar 2021. Korrigeres der for engangsposterne, udgør resultatet efter skat for 1.-3. kvartal 492 mio. kr.skriver banken i en pressemeddelelse.

Jan Ulsø Madsen, adm. bankdirektør i Vestjysk Bank, siger:  

– Banken er inde i en meget stabil og positiv udvikling. Vores kunders forretningsomfang med banken er stigende, og vi ser, at kundernes kreditsituation generelt er stabil. Det gavner både vores kunder og banken. Samtidig er bankens nedskrivninger i perioden ikke væsentligt påvirket af corona-pandemien, hvilket jeg også ser som et udtryk for, at vores kunder generelt har en sund økonomi.

Vestjysk Bank holder det høje tempo og præsterer isoleret i 3. kvartal et resultat efter skat på 160 mio. kr. Med resultatet forrentes egenkapitalen med 13,7 pct. p.a. efter skat (12,8 og 8,4 pct. ultimo henholdsvis 2. og 1. kvartal 2021). Omkostningsprocenten er på 60,0 (mod 63,9 og 65,5 ultimo 2. og 1. kvartal 2021).

Fusion tæt på målstregen
Den positive udvikling i resultatet skyldes også, at arbejdet med at fusionere Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse nærmer sig sin afslutning. De forventede synergier udmønter sig generelt som forventet. Sammenlægningen af IT-systemerne blev gennemført med succes i oktober.

– IT-sammenlægningen har været en vigtig og stor opgave for alle bankens medarbejdere, og derfor er jeg utrolig glad for, at opgaven nu er løst med stor tilfredshed. Samtidig kan vi se, at fusionen giver os styrke og kompetencer, der gavner vores kunder, imens vi fastholder vores lokale forankring og nærhed til de lokalsamfund, vi er en del af.

Vil styrke position som erhvervslivets bank
Med fusionen godt på vej mod mål er det ifølge Jan Ulsø Madsen det rette tidspunkt at sætte gang i nye større forretningsinitiativer. 

– Vi har en stærk position i vores markedsområde, og tiden er inde til at tage det næste skridt. Vi kan se, at vi tiltrækker flere og flere erhvervskunder. Vores vurdering er, at vi i dag er en af erhvervslivets foretrukne banker, og fremover vil vi gå endnu mere målrettet efter virksomhederne i vores markedsområde, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Han understreger dog også, at der stadig er grund til at udvise en vis forsigtighed:  

– Selvom banken generelt er inde i en meget fin udvikling, er der også forhold, vi skal være særligt opmærksomme på. Det gælder fx de stigende indkøbspriser for bankens erhvervskunder generelt, svigtende priser for bankens svineproducenter og risikoen for flaskehalse på arbejdsmarkedet. Derfor opretholder vi et ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger til økonomisk usikkerhed på 258 mio. kr., svarende til ca. 1,5 pct. af bankens nettoudlån.

Forventninger til 2021
I forbindelse med årsrapporten 2020 meldte banken en forventning til resultatet efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kr., når der korrigeres for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der blev også udmeldt en forventning om et samlet resultat inkl. engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 mio. kr.

Banken har siden opjusteret forventningerne to gange – henholdsvis den 9. august 2021 og den 12. oktober 2021. Forventningen til resultatet efter skat, uden indregning af engangsposter i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse, er 650-700 mio. kr. Samtidig er forventningen til det samlede resultat inkl. engangsposter og efter skat 950–1.050 mio. kr.