Bülows Hjørne: Børnenes dag: Mor, jeg vil være hos far …

Bülows Hjørne

Af Louis Bülow

Med FN’s Internationale Børnenes Dag, der markeres over hele landet lørdag den 20. november 2021, vil der blive sat fokus på børn, familie og dé rettigheder, som alle verdens børn har ifølge FN’s Børnekonvention.

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

I årevis har der hérhjemme været store udfordringer forbundet med at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen, og hvert tredje barn oplever, at mor og far må gå hver til sit.

Med alle som tabere …

For godt fire årtier siden gav den såkaldte Jon-sag med den 12-årige dreng Jon og hans far fra Filskov ved Grindsted genlyd over hele landet og ryddede alle avisforsider og nyhedsflader. Den tragiske historie gav anledning til massiv presseomtale og skabte en følelsesladet debat om børns tarv og rettigheder.

De triste begivenheder flyttede nærmest med ind i nationens dagligstuer, hvor familien Danmark på første parket kunne følge med i et tragisk drama, der var krydret med følelsesladede detaljer om den langvarige konflikt mellem forældrene. Trusler, bitre opgør og tvangsindlæggelser på børnehjem og børnepsykiatriske afdelinger indgik som tilhørende ingredienser.

Advokat Vilhelm Leifer – Kilde: Frihedsmuseets modstandsdatabase

Den danske stat blev af Jons advokat Vilhelm Leifer dengang indbragt for Den Europæiske Menneskerettighedskommission i Strasbourg, og den 12. marts 1987 fandt kommissionen med elleve stemmer mod en, at Danmark havde handlet i strid med menneskerettighederne ved at indespærre Jon på Rigshospitalets børnepsykiatriske afdeling i fem en halv måned.

Kommissionen sendte sagen videre til Menneskerettighedsdomstolen, hvor Danmark med nød og næppe undgik at blive dømt for krænkelse af Konventionen. Ni af seksten dommere stemte for frifindelse – syv mente, at den danske stat havde handlet i strid med menneskerettighederne ved at berøve drengen hans frihed.

Vi skruer tid og sted tilbage til mandag den 8. oktober 1979, hvor DRs Provinsafdeling om aftenen sendte udsendelsen Kanal 22 med en times direkte TV med journalistik og underholdning fra teatersalen i det gamle Casino-Teater i Rosenkrantzgade i Aarhus med journalisten Preben Heide i front.

 

Jons forældre havde i flere år kæmpet indædt om forældremyndigheden, der blev tildelt moderen, da de gik fra hinanden. Knægten var dog fast besluttet på at ville være hos sin far og stak af hjemmefra. Dagen efter at han var blevet anbragt på et børnehjem, dukkede han op hos sin far, og de gik begge under jorden i det jyske.

Under retssagen i Østre Landsret forklarede faderen senere, at han i sommeren 1979 ikke kunne få Jon til at tage tilbage til moderen efter sommerferien: ”Han gemte sig, græd meget og sagde, at der ikke var noget ved at leve, hvis han ikke fik lov til at blive hos mig.”

Det lykkedes dem at holde sig skjult for myndighederne og Jons mor, men i begyndelsen af oktober 1979 fik Kanal 22s journalister sporet dem til en jysk kro, hvor de skjulte sig efter måneders flugt. Faderen og Jon valgte at sige ja til i dybeste hemmelighed at tage med til Aarhus og medvirke i et interview i den direkte TV-udsendelse.

Tilskuerne sad bænket i studiet, lyset var dæmpet og rullende TV-kameraer rettet mod sofahjørnet med den lille dreng og hans far. Heide stillede en række spørgsmål, som faderen lavmælt forsøgte at svare på. Pludseligt hørte man den dengang 8-årige Jon bryde ind med skælvende stemme: ”Min mor slår mig, når jeg siger, at jeg hellere vil være sammen med far.”

Kanal 22s redaktion havde lovet Jon og hans far en form for frit lejde og at bringe dem begge under jorden igen, men hemmeligheden sivede ud. Myndighederne fik et tip, og under den direkte udsendelse blev TV-studiets udgange pludseligt spærret af en snes politibetjente med hunde.

Da udsendelsen var forbi, slog politiet til og gjorde kort proces. Faderen blev smidt i fængsel og Jon kørt til indlæggelse på et hospital. Drengen blev overladt til de sociale myndigheder og sendt tilbage til sin mor, hvorfra han i de følgende år igen og igen stak af for at være sammen med faderen.

For gang på gang at blive fundet og derefter indlagt på forskellige hospitaler som Københavns Amts Psykiatriske Hospital Nordvang i Glostrup og Rigshospitalets børnepsykiatriske afdeling – selv om han ikke var syg. Jon var under konstant opsyn, døren til hospitalsafdelingen var låst, og han kunne ikke ringe til nogen, modtage besøg eller forlade afdelingen uden speciel tilladelse.

Af nævningene ved Østre Landsret blev Jons far kendt skyldig i med forsæt at holde Jon borte fra moderen. Grundet formildende omstændigheder blev der givet strafnedsættelse og straffen udmålt til 9 måneders fængsel. Faderen blev løsladt med det samme, da han havde siddet i varetægt i 6 måneder og dermed afsonet to tredjedele af sin dom.

Igennem lange perioder levede Jon i de år under jorden med sin far, men den 22. september 1983 mødte faderen op i Østre Landsret, hvor sagen om forældremyndigheden skulle behandles. Han blev straks arresteret af politiet.

Samme dag blev også Jon taget, fundet siddende på bagtrappen hos advokaten Vilhelm Leifer, der tidligere med hjerte, fynd og klem havde engageret sig i Jon-sagen. Også advokaten og dennes hustru, begge langt oppe i halvfjerdserne, blev anholdt.

Advokat Wilhelm Leifer Kilde: Nationalmuseets samlinger online

Efter endnu en retskendelse skulle Jon i februar 1984 være overgivet i moderens varetægt, men få timer forinden stak han af. Han søgte skjul hos en familie i Tørring, og dagen efter sendte han et brev til formanden for en støttekomitè:”Jeg har det godt og er blandt venner. Og jeg kommer ikke frem, før min far er fri. Kærlig hilsen Jon.”

Det tragiske drama kom til at strække sig helt frem til den 21. august 1984, hvor der blev sat et endeligt punktum for Jon-sagen med en dom i Højesteret. Fem af syv dommere fandt den august-dag, at den nu 13-årige Jon var så gammel, at man kunne imødekomme hans ønske om, at faderen skulle tilkendes forældremyndigheden.

Efter 5 års kamp kunne faderen hente sin søn et sted i det nordjyske, hvor han var blevet anbragt i familiepleje …

For 10 år siden ryddede en lignende sag alle medier i forbindelse med de sociale myndigheders tvangsfjernelse af en 12-årig dreng fra hans far i Aars i det nordjyske. Den tragiske historie om sønnen Karl, der ikke ville lade sin fysisk handicappede far være alene, gav anledning til massiv presseomtale over hele landet.

Faderen sad lænket til en kørestol, og en dag kom Karl hjem fra skolen og fandt ham liggende hjælpeløs i vandpytter på jorden. Da besluttede den purunge dreng at blive hjemme fra sin skole for at kunne være der for sin far og passe ham, indtil Vesthimmerlands Kommune gik med til at bevilge de nødvendige handicap-hjælpemidler til hjemmet.

Som faderen i september 2009 udtalte i et interview med Nordjyske Stiftstidende:” – så håber jeg godt nok på, at kommunen nu kan hjælpe mig med at få de hjælpemidler, der skal til for at klare tilværelsen.”

Der skulle gå syv måneder, hvor Karl ikke viste sig på Aars Skole, og den massive presseomtale vakte en voldsom kritik af Vesthimmerlands Kommune. I nattens mulm og mørke lørdag den 18. september 2010 troppede repræsentanter fra kommunen assisteret af politibetjente fra Nordjyllands Politi op på faderens bopæl for med magt at fjerne drengen fra hjemmet.

Den da 13-årige Karl vågnede ved larmen, kaldte fortvivlet på sin far og søgte derefter op på loftet for at skjule sig i et skab. Han blev fundet af en politibetjent men satte sig til modværge til lyden af råb og høje skrig om hjælp. Under de voldsomme tumulter fik Karl armen drejet om, brækkede en finger og måtte lade sig føre bort …

I maj 2017 mistede Karl livet ved en trafikulykke, kun 20 år gammel.