Her kan du se hvilke poster Socialdemokratiet får i det nye byråd i Billund Kommune

Foto: René Lind Gammelmark

I det nye byråd har Socialdemokratiet fået fordelt følgende poster

Økonomiudvalget:
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup
Kurt Jensen
Birthe Nielsen

Teknik-, miljø – og kulturudvalget
Simon Nicolajsen Jørgensen (formand)
Arne Spangfort Christensen

Unge-, uddannelse- og beskæftigelsesudvalget
Kris Jensen Skriver (næstformand)
Jannick Dam Kristensen

Voksenudvalget
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (formand)
Jeyarajah Rasiah

Børne- og Familieudvalget
Brian Nissen (næstformand)

Børne- og Unge udvalget
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup