Handicappriser gik til Gaarden og Give Grindsted Uddannelsescenter

PR-Foto: Billund Kommune

Handicaprådet i Billund Kommune uddelte torsdag den 2. december to handicappriser. Priserne blev uddelt under festlige rammer på Frivilligcenteret i anledning af FNs Internationale Handicapdag og gik til Gaarden, Billund og Give Grindsted Uddannelsescenter, Kulmosegård, afdeling STU.

Det var med højt humør og fest og sang, at Billund Kommunes to årlige handicappriser blev uddelt torsdag den 2. december på Frivilligcenteret. Formanden for Handicaprådet Poul Erik Pedersen bød velkommen og kommende borgmester Stephanie Storbank holdt tale:

Det er enormt vigtigt for mig, at alle borgere føler sig trygge og bliver behandlet ligeværdigt og individuelt. Alle mennesker skal kunne leve et godt liv. Der er behov for borgerinddragelse og tilliden mellem kommunen og borgeren skal styrkes. Det enkelte menneske skal i fokus og man skal have mulighed for selv at træffe valg om sit liv. Den hjælp og støtte, vi tilbyder i kommunen, skal være fleksibel.

Aftenens første pris

Vinderen af den første pris på 10.000 kr. blev Gaarden i Billund. Gaarden i Billund hører ind under KFUM´s socialt arbejde. Gaarden er en vigtig del af lokalområdet – og er meget åben for omverdenen. I indstillingen af Gaarden lød det blandt andet:

”Gaarden henter min datter på skolen, selvom de ikke er forpligtet til det. De ser hendes værdi og hendes bidrag til det fællesskab, der er grobund for trivsel og udvikling. Hun griner og morer sig hver dag ved at være på gården. Hun er inkluderet og føler sig værdifuld for dem.”

Lukas, Louise og Henriette, der arbejder på gården som støttepædagog, klubassistent og socialpædagog, modtog prisen. 

Vi på Gaarden er meget beæret og taknemmelige for, at vi vinder denne flotte Handicappris. På Gaarden rummer vi alle børn, uanset fysiske og psykiske handicaps. Det er vores aktiviteter, der tiltrækker og vores relationer, der fastholder. Vi arbejder på at sætte spor i hinandens hjerter og glæder os til at kunne bruge pengene på et udviklingsprojekt, der skal give børn med fysiske udfordringer mulighed for at deltage ligeværdigt i en fællesskabsbaseret trafikskole.

Louise, Henriette og Lukas fra Gaarden i Billund – PR-Foto: Billund Kommune

Aftenens anden pris

Vinderen af den anden pris, ligeledes på 10.000 kroner, blev STU-uddannelsen, Kulmosegård som ligger i regi af Give Grindsted Uddannelsescenter.

STU er en særlig tilrettelagt uddannelse for unge mellem 15 -25 år med særlige behov. På Kulmosegård tilbydes STU forløb til unge, som har behov for at får afklaret sociale og personlige kompetencer og få styrket og forbedret muligheder på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Lene Krabbe, som er Projektchef på Kulmosegård, modtog prisen:

Jeg er en gammel rotte, men jeg bliver enormt rørt over at Handicaprådet har valgt at give os denne pris. Jeg er også rørt over, at mange af de unge, der normalt kan have svært ved at komme afsted hjemmefra, er mødt op i aften. Jeg bliver så glad for at se, at de unge udvikler sig hver dag og at de støtter op om hinanden og bakker hinanden op. Hos os udvikler man både sine faglige, personlige og sociale kompetencer. Vi glæder os til at bruge pengene på at skabe bevægelse og sundhed i vores omgivelser.

Handicapprisen i Billund Kommune blev uddelt første gang i 2017 og uddeles til en eller flere personer, grupper, foreninger eller virksomheder, som yder en særlig indsats for borgere med handicap i kommunen. De seneste par år har prisen været delt op i to separate priser på hver 10.000 kr. Den ene pris uddeles efter indstilling af kandidater, mens Handicaprådet selv udpeger den anden vinder