Helhedsplan for det nye bykvarter på travbanen præsenteres i februar

PR-Foto: KIRKBI A/S

Gennem det seneste år har KIRKBI været i dialog med Billund Kommune og en række af byens aktører og borgere for at få input til, hvordan det nye bykvarter på travbanen kan udformes. Resultatet er nu klar i form af et værdiprogram og en helhedsplan, som tegner retningen for området og danner grundlag for den kommende lokalplan. Helhedsplanen vil blive præsenteret i februar.

Når Billund Travbane over de kommende år skal udvikles til et nyt bykvarter, bliver det med afsæt i ideer og forslag fra borgerne i Billund. KIRKBI, som overtager travbanen 1. januar 2022, har i de sidste mange måneder arbejdet på at få input fra byens borgere, herunder børn og unge, samt foreninger og virksomheder, og er klar til at præsentere et værdiprogram og en helhedsplan for det nye bykvarter på et kommende borgermøde i februar.
I foråret udsendte KIRKBI et spørgeskema til borgere og pendlere i Billund, og fik omkring 1000 besvarelser. Efterfølgende inviterede KIRKBI og Billund Kommune til visionsdag på travbanen i august, hvor borgerne delte deres gode ideer til udformning af natur og byrum, bæredygtige boliger og rammer for fællesskab, leg og kreativitet. Derudover har KIRKBI løbende været i dialog med foreninger og repræsentanter fra erhvervs- og kulturlivet. Alt sammen med det formål at få så mange perspektiver som muligt.
Steen Pedersen, global ejendomschef i KIRKBI, udtaler:
”Vi er utroligt glade for, at borgerne har engageret sig i dialogen om det nye bykvarter. Vi har fra begyndelsen ønsket en bred dialog om udviklingen af det nye kvarter for at sikre, at det bliver et godt sted at være og et positivt bidrag til Billund som Børnenes Hovedstad – og det har de mange ideer og forslag i den grad medvirket til.”
Midlertidige aktiviteter på området
Umiddelbart efter KIRKBI’s overtagelse af området 1. januar 2022, planlægges der arkæologiske undersøgelser på området. Nedrivningen af de eksisterende bygninger på travbanen forventes påbegyndt i februar. Når KIRKBI har haft lejlighed til at præsentere værdiprogrammet og helhedsplanen for borgerne, bliver det næste skridt at udforme en lokalplan i samarbejde med Billund Kommune. Den proces forventes at strække sig ind i 2023. I mellemtiden har KIRKBI planer om at anvende området til midlertidige aktiviteter til gavn for hele byen. Også her vil KIRKBI gerne høre gode ideer og forslag til, hvad disse aktiviteter kan være.
”Vi vil gerne udvide den stiforbindelse, der blev etableret i sommer, så man kan udforske området. Udover stiforbindelsen planlægger vi at have et inspirationskatalog med på borgermødet, som vi håber kan sætte gang i de gode ideer”, siger Steen Pedersen i en pressemeddelelse.