Pulje på 65 millioner kroner til ladestandere åbner for ansøgninger

En pulje på 65 millioner kroner til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer åbner for ansøgninger. Private aktører kan ansøge om tilskud på op til 25 procent af anlægsomkostningerne ved etablering af ladestandere.

Der kan opsættes flere hurtig- og lynladere langs vejnettet, ved trafikale knudepunkter og i områder, hvor behovet for opladning er sæsonbetonet. Etableringen af ladestanderne kan støttes af puljen på 65 millioner kroner til offentligt tilgængelige ladestandere på private arealer, der er en del af Aftale om pulje til grøn transport fra sommeren 2021, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternative står bag.

– Vi har høje ambitioner for den grønne omstilling af transportsektoren, og fra 2022 sætter vi endnu mere skub i udviklingen. Vi skal have sat mange flere ladestandere op, også uden for det store vejnet, så eksempelvis turister og elbilejere uden egen ladestander også har gode muligheder for at lade op i hele landet. Med denne pulje på 65 millioner kroner til medfinansiering af ladestandere på private arealer er håbet, at vi understøtter ladeinfrastrukturen særligt i de områder, hvor markedet ikke af sig selv sætter nok ladestandere op, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse fra Transportministeriet.

Tilskud fra puljen kan maksimalt kan udgøre op til 25 procent af anlægsomkostningerne, dog maksimalt 75.000 kroner eksklusiv moms per ladeudtag ved hurtigladere og 220.000 kroner eksklusiv moms per ladeudtag ved lynladere. Ansøgningsperioden er åben fra den 1. januar 2022 – 30. januar 2022. Herefter behandler Vejdirektoratet ansøgningerne og udmelder tilsagn senest den 31. marts 2022