Sanders Historiske Hjørne: Overlæge Knud Ellebæk Petersen, Hospitalsskibet Jutlandia og den tredje rejse til Inchon

Af Carsten Sander Christensen

Det var nitten niogfyrre eller cirka deromkring

Da der var krig i Korea

Skibet hed Jutlandia og det kom vidt omkring

For der var krig i Korea

Udstyret fra kælder til sal

Som et flydende hospital

 

Går man en eftermiddagstur på Søndre Kirkegård i Grindsted kan man støde på en lille harmonisk granitsten med navnene Knud Ellebæk Petersen (8/9 1910 – 13/12 2003) og Inge Margrethe Charlotte Petersen (29/2 1912 – 24/1 2004).  

I 1986 udgav Kim Larsen & Bellami LP’en ’Forklædt som voksen’. For øvrigt det næstbedst sælgende album (540.000 eksemplarer) i Danmark nogensinde. Kun overgået af hans eget album ’Midt om Natten’ (660.000 eksemplarer) fra 1983. På ’Forklædt som voksen’ optræder landeplagen ’Jutlandia’ som track 4 på A siden. Derfra de ovennævnte indledende strofer. Det var Kim Larsens hyldest til det danske hospitalsskib M/S Jutlandia. Og det er der god grund til. Hospitalsskibets talstærke personale reddede mangt et civilt og soldaters liv. Faktisk er sangen også en af de tre mest afspillede sange i Danmark nogensinde. Men det er en anden historie.

Skibet M/S Jutlandia blev oprindeligt søsat I Nakskov den 11. august 1934. I den lollandske by lå dengang det hæderkronede ØK’s skibsværft, Nakskov Skibsværft. Skibet var beregnet som et kombineret passager- og fragtskib, et såkaldt linjeskib, i sejlads mellem København og Bangkok. Indtil 1940 lå det i regelmæssig rutefart. Under den 2. verdenskrig lå skibet mest i dok på Nakskov havn og ved Slotø, der ligger i Nakskov Fjord. Skibet blev ikke inddraget af tyskerne, da der var mangel på dieselolie. Og den 3. maj 1945 overlevede det et allieret luftangreb på Slotø. I modsætning til de to andre linjeskibe M/S Java og M/S Falstria, der begge blev sænket, nøjedes M/S Jutlandia med nogle skudhuller og en mindre brand i et lastrum. Den 11. august 1945 var det sødygtig på ny.

Den 25. juni 1950 brød Korea-krigen ud, da Nordkorea angreb Sydkorea. Men hurtigt blev det en mere global omfangsrig krig med USA og det allierede, under FN’s paraply, på den ene side og Kina og Sovjetunionen på den anden side. Korea-krigen blev ligesom Vietnam-krigen en del af den Kolde Krig (1945-o. 1990). Da Danmark var en medstifter af FN, blev landet af de allierede anmodet om enten at stille soldater eller lægeligt personale til rådighed. Ifølge visse historiske kilder anmodede USA ikke den daværende udenrigsminister Gustav Rasmussen (S) at stille danske styrker til rådighed. Derfor stævnede M/S Jutlandia ud som hospitalsskib den 16. oktober 1950 på den første af i altre tre rejser til den Koreanske halvø. I 1953 kom skibet hjem fra det sidste togt og fortsatte som linjeskib mellem København og Bangkok. I september 1960 blev det stillet til rådighed for den thailandske kong Bhumibol under hans officielle besøg til de Skandinaviske lande. I 1963 stod det til rådighed for den daværende Kronprinsesse Margrethe på hendes officielle rejse til det Fjerne Østen. Udover de to royale begivenheder, lå skibet stadig i fast rutefart mellem Danmark og Thailand. I 1964 sejlede skibet endegyldigt i havn og udgik herefter af ØK’s rulle.

Men hvad har en gravsten på Søndre Kirkegård og M/S Jutlandia så med hinanden at gøre?

Den 20. september 1952, altså for snart 70 år siden, sejlede M/S Jutlandia på sit tredje og sidste togt mod havnebyen Incheon i Koreabugten. Den 20. november 1952 nåede skibet frem. Med på M/S Jutlandia var Knud Ellebæk Petersen, der var fungerende overlæge på den ortopædkirurgiske afdeling. Hans militære rang var major. Mere end 75% af de indlagte på hospitalsskibet lå på Ellebæk Petersens afdeling. Det var især allierede og sydkoreanske soldater, der havde læsioner på arme og ben, der blev indlagt på den ortopædkirurgisk afdeling. Afdelingen bestod af et lungekirurgisk afsnit, et parenkym kirurgisk afsnit (mave-, organ- og tarmlæsioner), et medicinsk afsnit og en øjenklinik. Og allerede den første dag blev flere end 70 patienter indlagt.

Før det tredje togt til Korea var der installeret et helikopterdæk, ligesom der var blevet tilknyttet adskillige britiske ambulancebåde til skibet. Arbejdsgangen for skibets læger var stuegang og diverse operationer. Af og til opererede to læger ad gangen. Læsionerne kunne jo forefindes flere steder på kroppen. Hospitalsskibet havde 16 læger og en samlet hospitalsstab på 100 personer. Alle bar Røde Kors uniformer med amerikanske militære distinktioner. Ud over de 100 tilknyttet hospitalet var der en stab på yderligere 100. Egentligt var det fra dansk side mere tænkt som et hospitalsskib for civile end for soldater. Men især pga. helikopterdækket blev fokus rettet mod soldaterne.

Alt i alt fik Jutlandia-ekspeditionen et noget andet virke, end det oprindelig var planlagt fra de danske myndigheders side. Tjenesten for FN med behandling af syge og sårede FN-soldater i krig blev i udstrakt grad blev suppleret med behandling af koreanske patienter. Af ekspeditionens danske chef, kommandør Kai Hammerichs, officielle statistik over Jutlandias virke fremgår det, at hospitalsskibet havde haft i alt 4.981 indlagte patienter i perioden 1950-53. Dette tal repræsenterer dog kun indlagte FN-soldater. Andre indlæggelser er ikke registreret, da kun FN-soldaterne hørte til Jutlandias formelle ansvarsområde. Hvad angår antallet af koreanske patienter behandlet af det danske hospitalspersonale, anslog kommandør Kai Hammerich det til ca. 6.000, hvis tallet blev sat lavt. Egentlig burde det tredobles, mente han. Knud Ellebæk Petersen blev dekoreret med koreansk orden, en FN-orden og med en Jutlandia-medalje for sin indsats.

Den 1. marts 1957 blev Knud Ellebæk Petersen ansat som ledende overlæge på Grindsted Sygehus. Det var den legendariske sygehusinspektør H. C. Larsen, der ansatte ham. Knud Ellebæk Petersen fik assistance fra Varde Sygehus i sit daglige virke. Her især tilsyn på røntgen- og medicinområdet. I 1960erne blev overlæge J. E. Mathiasen og i 1970erne blev overlæge H. E. Fuglsang Jensen ansat på Grindsted Sygehus. Primært for at aflaste arbejdspresset for Knud Ellebæk Petersen. Som et lille kuriosum kan det nævnes at Knud og hans kone Inge boede i den gamle overlægebolig på engen i perioden 1957-1976. Ribe Amt havde købt den af den daværende overlæge Lange og anvendte den som tjenestebolig. Overlægeboligen blev senere revet ned. I 1979 gik Knud Ellebæk Petersen på pension og var derefter et aktivt medlem af Grindsted Skakklub igennem flere årtier.

Den lille harmoniske granitsten på Søndre Kirkegård – Kilde: Billund Kommunes Museer