Valg til Kultur- og Fritidsrådet: Kandidater kan melde sig indtil 1. februar

Man kan allerede nu stille op som kandidat til Kultur- og Fritidsrådet inden for én af de 6 kategorier, som er repræsenteret i rådet. Fristen for at stille op er 1. februar.

Kender man en god kandidat, eller har man selv lyst til at udvikle kultur- og fritidslivet i Billund Kommune? Så er det nu muligheden skal gribes for at stille op til Kultur- og Fritidsrådet skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

For at kunne opstille som kandidat skal man være fyldt 18 år, være bestyrelsesmedlem af en forening eller aftenskole, som udøver aktivitet i Billund Kommune. Er man aktør uden at være organiseret i en forening, har man også mulighed for at stille op i kategorierne ’Kulturområdet’ samt ’Ikke organiseret’, hvis man udøver aktivitet i Billund Kommune.

“Jeg håber, at ildsjælene i Billund Kommune har lyst til at gribe mulighed for at blive en del af Kultur- og Fritidsrådet. Rådet er en god sparringspartner for det politiske udvalg og et væsentligt talerør for kultur- og fritidslivets mange aktører i Billund Kommune. Som formand for Teknik, Plan og Kultur ser jeg meget frem til samarbejdet med rådet,” udtaler Simon Nicolajsen Jørgensen.

Du opstiller dig som kandidat ved at udfylde en blanket på Billund Kommunes hjemmeside. Fristen er 1. februar 2021.

Sådan foregår valget den 7. februar

Når valget til Kultur- og Fritidsrådet løber af stablen den 7. februar, sker det på rådhuset i Grindsted. Her kan alle over 18 år, som enten har bopæl i Billund Kommune eller kan fremvise dokumentation for at være medlem af en forening, der udøver aktivitet i kommunen, komme og stemme til valget.

På stemmesedlen har man mulighed for at sætte ét kryds ud fra én kandidat i hver af de 6 områder. Det betyder, at det er op til dig, om du vil sætte kryds ud for én kandidat i én, flere eller i alle 6 kategorier.

Som var det et kommunalvalg, skal man ved valgboret, når man kommer til rådhuset, vise legitimation for sin bopæl i Billund Kommune. Har man ikke bopæl i Billund Kommune, men er medlem af en forening, der udøver aktivitet i kommune, skal man fremvise dokumentationen her for, for at kunne stemme. Derefter får man udleveret en stemmeseddel. 

Når klokken bliver 19 lukker valgstedet. Kultur og Fritid optæller stemmer og offentliggør resultatet samme aften på Billund Kommunes hjemmeside og Facebookside. 

Hvilke opgaver har Kultur- og Fritidsrådet?

Kultur- og Fritidsrådet består af 12 medlemmer, hvor af ét af medlemmer er en politisk udpeget repræsentant. Medlemmerne vælges til at være repræsentant for et af de 6 kategorier i Kultur- og Fritidsrådet: Idrætsområdet, Kulturområdet, Aftenskolerne, Idébetonede foreninger, Øvrige foreninger samt Ikke organiserede. Der er årligt 4 ordinære møder samt 2 temamøder af ca. 2 timers varighed og rådets medlemmer vælges for en fireårige periode.

Rådet har en række puljer, der støtter udvikling inden for området, som enten kan være fysiske investeringer, udbedringer eller mere strategiske indsatser og tiltag. Rådet uddeler også midler til uddannelse og kurser.

Sports- og Kulturgalla er ligeledes en tilbagevendende opgave for Kultur- og Fritidsrådet, som blandt andet behandler indstillede kandidater til Sports- og Kulturgalla og beslutter, hvem der skal vinde de forskellige priser.   

Det nu afgåede Kultur- og Fritidsråd fik også gennemført ophørelsen af 25 års reglen for lokaletilskud, sådan at alle folkeoplysende foreninger nu kan få lokaletilskud til godkendte lokaler uanset alderen på dem, der udøver fritidsaktiviteten.

Kultur- og Fritidsrådet er desuden Billund Kommunes svar på det, der også kaldes et folkeoplysningsudvalg og har blandt andet til opgave at påse, at de folkeoplysende foreninger i Billund Kommune efterlever lovgivningen.

Man kan læse mere på billund.dk/valgtilkultur-ogfritidsraadet2022

Fakta om antallet af pladser fordelt på de 6 forskellige kategorier:

  • Aftenskolerne – folkeoplysende voksenundervisninger (2 pladser)
  • Idrætsområdet – folkeoplysende foreninger (3 pladser)
  • Kulturområdet – kulturelle foreninger, folkeoplysende foreninger med kulturelt sigte eller udøvende kultur- og fritidsaktører (2 pladser)
  • Idébetonede foreninger – spejdere/de uniformerede korps mv. (2 pladser)
  • Øvrige foreninger – hobbybetonede foreninger (1 plads)
  • Ikke organiserede – kultur- og fritidsaktører, der ikke er organiseret som en forening (1 plads)

Politisk repræsentant – udpeget af Byrådet (1 plads)