Socialdemokraterne omrokerer efter sygemelding

Foto: René Lind Gammelmark

Grundet Ann Charlottes akutte sygemelding foretages der en midlertidig rokade i den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen og 1. suppleanten på den socialdemokratiske liste, Rie Køppen, indkaldes.

Ann Charlotte er desværre sygemeldt i en ukendt periode. Vi er derfor i den socialdemokratiske gruppe af kommunalbestyrelsen rykket sammen i bussen og overtager Ann Charlottes forpligtigelser og poster, indtil hun er tilbage. Dette betyder også visse midlertidige rokeringer, som ser ud som følger:

  • Ny gruppeledelse: Kris Jensen Skriver (gruppeformand), Simon Nicolajsen Jørgensen og Kurt Jensen.
  • Ny formand for Voksenudvalget: Kris Jensen Skriver
  • Nyt medlem i Økonomiudvalget: Kris Jensen Skriver
  • Ny 1. Viceborgmester: Simon Nicolajsen Jørgensen
  • Børne og ungeudvalget: Kurt Jensen bytter suppleantposten ud med medlemskab af udvalget. Brian Nissen er ny suppleant
  • Rie Køppen indkaldes som 1. suppleant på den socialdemokratiske liste. Rie får plads som byrådsmedlem samt overtager Kris´ plads i Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

De i denne pressemeddelelse nævnte ændringer træder i kraft efter mødet i Kommunalbestyrelsen tirsdag den 1. februar under forudsætning af, at de godkendes politisk. Dog tiltræder den nye gruppeledelse med omgående virkning.

Vi sender de bedste tanker til Ann Charlotte og hendes familie med ønsket om god bedring og et stort håb om, at vores dygtige gruppeformand snart vender stærkt tilbage skriver Kris Jensen Skriver, der er midlertidig gruppeformand i en pressemeddelelse.