Idrættens og kulturens usynlige Råd

Foto: René Lind Gammelmark

Af Anette Andersen

Kultur- og Fritidsrådet har i de forløbne år levet en tilbagetrukket tilværelse, i så høj grad, at man godt kan kalde det for Billunds usynlige Råd. Nu er der valg til Kultur- og Fritidsrådet, og alle har mulighed for at stemme på kandidater indenfor flere kategorier på Rådhuset den 7. februar.

Den mulighed havde man også for fire år siden, da Rådet blev oprettet, men dengang var Rådet tilsyneladende lige så svært at få øje på. Der var for få opstillede kandidater til det indkaldte møde, og vi var nogle, der efterfølgende selv meldte os til at gøre et stykke frivilligt arbejde til fælles bedste. Pladserne i rådet blev besat af reelt valgte, suppleret af enkelte udpegede interesserede. Jeg tilhørte selv den sidste kategori og har siddet i Rådet fra 2018 – 2021 for kulturen.

Det var et spændende stykke pionerarbejde, spor i nyfalden sne. Dels skulle et helt nyoprettet Råd finde sit eget ståsted, dels skulle der lægges spor ud i forhold til procedurer og beslutningsprocesser omkring blandt andet tildeling af puljemidler. Unge- og Kulturudvalget udgjorde i perioden den politiske tilknytning, og en politiker fra byrådet var udpeget som repræsentant i Kultur- og Fritidsrådet. Formanden for Unge- og Kulturudvalget deltog i møderne, når der var større principielle temaer på dagsordenen.   

Kultur- og Fritidsrådet har i de forløbne fire år støttet mangfoldige initiativer, og det har for modtagerne ofte gjort lige netop dén forskel, der betød, at man kunne få sine projekter i hus. Der har været et fremragende samarbejde mellem Rådet og politikerne, ikke mindst fordi alle har været sig bevidst, at det fælles ansvar for helheden gik forud for eventuelle særinteresser.   

Rådet er ikke politisk, men har til opgave at rådgive politikerne på områder, hvor man efterspørger det. Rådet kan selv bringe temaer op, og det er sket, når man i fællesskab skønnede, at det var af bred, almen interesse.

Den årlige fest, Sports- og Kulturgalla, hvor årets nominerede indenfor både sport og kultur hædres i Magion, har også været et af Rådets ansvarsområder. Her har det været en stor ære i sig selv at være med i udvælgelsen af de bedste kandidater til hæderspriserne – blandt så mange utrolig velkvalificerede kandidater.

Det usynlige Råd har fortsat en betydningsfuld rolle at spille, når de nye medlemmer er valgt – de medlemmer, der de næste fire år repræsenterer ikke blot et bredt bagland, men som også har et ansvar for at bringe den gode fortælling i spil, ikke i kulissen, men gerne midt på scenen.