LEGO bygger ny bygning til 1900 medarbejdere i Billund

Illustration: LEGO

I dag annoncerede LEGO Koncernen, at virksomheden vil udvide og opgradere sit globale hovedsæde i Billund betydeligt frem mod 2025. Byggeriet begynder i 2023. 

Investeringerne omfatter opførelsen af “Kornmarken Campus”, der kommer til at forbinde den eksisterende LEGO® fabrik med en ny bygning på 46.000 m2. Tilsammen vil det udgøre et Campus på mere end 100.000 m2 i udkanten af Billund. 

Der bliver også investeret i opførelsen af en ny kontorbygning i centrum af Billund, der vil udgøre et nyt ”Innovation Campus”. Her skabes der plads til produktudvikling og innovation inden for produktteknologier. De markante udvidelser af det danske hoved-kvarter kommer oven i investeringen i det 54.000 m2 store LEGO Campus, som bliver indviet senere på året.  

Niels B. Christiansen, administrerende direktør i LEGO Koncernen, siger: “Vi har investeret betydeligt i vores hovedkvarter i Billund i de seneste år for at skabe et inspirerende og kreativt arbejdsmiljø, der afspejler vores brand og værdier. Med disse nye investeringer forbedrer vi arbejdspladsen for yderligere tusinder af LEGO medarbejdere, der arbejder med produktinnovation og produktion i hovedkvarteret. Jeg er meget glad for at fortsætte vores ambition om at bidrage til udviklingen af Billund såvel som at skabe gode arbejdsforhold for alle LEGO kolleger.”  

Nyt Campus skal udbygge innovationskompetencer 

Kornmarken Campus kommer til at rumme de 700 medarbejdere, der i øjeblikket arbejder på LEGO fabrikken i Billund, og ca. 1.200 kolleger fra afdelingerne Engineering & Quality og Engineering & Workplace, som i øjeblikket arbejder på flere lokationer i Billund. Det vil også blive arbejdsplads for de kolleger, der arbejder på at finde og implementere nye, bæredygtige materialer.  

Kornmarken Campus samler alle disse medarbejdere på ét sted og vil bl.a. omfatte kontorlokaler, laboratorier, testfaciliteter, værksteder og nye støbeområder. 

Carsten Rasmussen, Chief Operations Officer, siger: “Vi skaber et unikt og moderne arbejdsmiljø, som de kommende år vil hjælpe med at udbygge vores innovations-kompetencer, der allerede er i verdensklasse, når det gælder teknologi, kvalitet og produktion. Ved at samle folk, der arbejder i alle disse vigtige funktioner, bliver det nye campus et levende og inspirerende LEGO “hjem”, for dem, der samarbejder om at omdanne produktidéer til fysiske LEGO legeoplevelser.”  

Innovation Campus skaber bedre ramme for produktinnovation 

I centrum af Billund vil den nye kontorbygning blive en banebrydende innovations-arbejdsplads og skabe plads til flere kolleger inden for produktinnovation og produkt-teknologi i, hvad der vil blive kaldt Innovation Campus. Byggeriet ventes at begynde i 2023, og kolleger forventes at flytte ind i slutningen af 2025.  

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer siger: “Investeringen i et Innovation Campus betyder, at vi skaber inspirerende omgivelser for dem, der arbejder med at udvikle innovative produkter og teknologier, og det er en fantastisk mulighed for os som virksomhed og en investering i vores medarbejdere og i vores brand.” 

Den nye bygning vil skabe en forbindelse mellem LEGO Campus og andre LEGO kontorer i centrum af Billund, som huser design- og marketingafdelingerne. 

Fokus på bæredygtighed 

Den nye bygning på Kornmarken Campus bliver designet og konstrueret med fokus på at reducere miljøpåvirkningen til et minimum. 

Carsten Rasmussen: “Vi er dedikerede til at sikre, at vi efterlader en bedre verden til de kommende generationer, og ambitionen for Kornmarken Campus er at have en minimal indvirkning på miljøet. Vores mål er at få den nye bygning certificeret som LEED Platinum, den højest mulige miljøplacering inden for bæredygtigt byggeri, hvilket vil være en milepæl for innovativ drift med lavt CO2-aftryk.” 

Specielt stål og beton med lav CO2-belastning vil blive brugt til byggeriet, og i kontor-arealer vil træ blive brugt som bærende byggemateriale. Designet af bygningen omfatter miljøvenlige løsninger som f.eks. regnvandsstyring, intelligent indvendig belysning og beskyttelse af biodiversitet i landskabet omkring bygningen.  

Carsten Rasmussen: “Det er endnu et vigtigt skridt i vores arbejde for at reducere vores CO2-udledning og opnå en CO2-neutral drift.” 

 

Fakta: 

Tidslinje: Byggeriet begynder i 2023 og vil efter planen stå færdigt i 2025. 

Kornmarken Campus: 

 • LEGO System A/S finansierer opførelsen af den nye bygning. 
 • Vil blive arbejdsplads for ca. 1.900 medarbejdere.
 • I alt +100.000 m2, der omfatter den nuværende LEGO fabrik og en ny bygning på 46.000 m2 med: 
  • Kontorer
  • Mødelokaler 
  • Kantine 
  • Værksteder 
  • Støberi 
  • Laboratorier 
  •  

Innovation Campus: 

 • Dedikerede lokaler i centrum af Billund for dem, der arbejder med produktudvikling og produktteknologi. 
 • Innovation Campus udgøres af nuværende lokaler samt en ny bygning, der skaber et kreativt rum for kolleger, der udvikler nye produkter. 
 • KIRKBI A/S står for opførelse og finansiering af den nye bygning. 

Illustration: LEGO