Billund Kommunes Museer får nyt navn

Foto: Billund Kommunes Museer

Næste gang man besøger Billund Kommunes Museer og går ind i Udstillingsbygningen for at købe billet, bliver man mødt af et flot grønt skilt med rød tekst. Mark, står der. Mark er nemlig det navn, som i fremtiden skal betegne det lokalhistoriske museum i Billund Kommune.

Navnet Mark blev valgt pga. ordets flertydige værdi. Mark giver associationer til en mark – et stykke jord, som man kan opdyrke. Og opdyrkningen af jorden – landbruget – er netop et af de tre ansvarsområder, som museet har påtaget sig. Mark har også den internationale betydning ’mærke’ eller ’aftryk’ og her kommer museets to andre ansvarsområder ind i billedet: industri og turisme. Mark henviser her til det aftryk, som mennesket har sat, og til stadighed sætter, på vores historie, kultur, natur og miljø. På denne måde samler navnet museets kerne.

Et modigt tilnavn
Mark får det modige tilnavn Museet for en Ny Danmarkshistorie. Lokalhistorien i Billund kommune er nemlig en del af den nye danmarkshistorie, både i den forstand, at museet formidler nyere tids historie fra ca. 1600 til 1950, men også at museet har en unik mulighed for at fortælle hele Danmarks historie på en ny måde; lokalt forankret på ét sted. Billund kommune er et samlet eksempel på alle stadier af det, der er hele Danmarks historie: et land, som gik fra landbrugssamfund til industrisamfund og endelig et velfærdssamfund med tid og råd til at rejse på solferie.

 

Symbolet er stadig det samme
Selvom navnet Billund Kommunes Museer gradvist bliver udfaset inden for en overskuelig fremtid, forbliver symbolet det samme.

”Symbolet passer så godt til os, at det vil vi ikke af med. Det afspejler både åen, der snor sig og historiens forløb der er kontinuerlig og foranderlig. Så med ganske få modifikationer beholder vi det velkendte symbol,” fortæller museumsleder Carina Serritzlew.

Foto: Billund Kommunes Museer