Dagens Coronatal – Lørdag den 12. februar 2022

Her kan du se dagens Coronatal fra Statens Serum Institut

 

 

Landstallene:

I dag 

 • 171.254 PCR-prøver
 • 90.593 Antigenprøver
 • 44.350 Bekræftede tilfælde i alt (inkl. reinfektioner)
 • 41.820 Første infektion
 • 2.529 Reinfektioner
 • 37 Dødsfald
 • 427 Nye indlæggelser  
 • 1.316 Indlagte i alt = 54 mindre end i går  (30 på intensiv, 9 i respirator, 310 i psykiatri)

 

I går 

 • 166.220 PCR-prøver
 • 102.302 Antigenprøver
 • 48.170 Bekræftede tilfælde i alt (inkl. reinfektioner)
 • 45.202 Første infektion
 • 2.968 Reinfektioner
 • 24 Dødsfald
 • 532 Nye indlæggelser  
 • 1.370 Indlagte i alt = 16 mere end i går  (32 på intensiv, 9 i respirator, 326 i psykiatri)

 

Bemærk: I opgørelser over nye indlæggelser, hospitalsbelægning og dødsfald optræder der tilfælde, hvor covid-19 ikke er den primære årsag til hverken indlæggelse eller dødsfald.

 

Tallene for Billund Kommune:

I dag: 

 • 1.864 Tilfælde indenfor de seneste 7* dage  hvilket er 19 flere end i går
 •  Incidenstal: 6-999 pr. 100.000 indbyggere 
 • De seneste 7* dage er der 1.864  der er testet positive ud af 4.789 testede, og dermed er positivprocenten på 38,92% 
 • Billund Kommune indtager 13. pladsen over kommuner i Danmark med flest smittede pr. 100.000 indbyggere

 

I går: 

 • 1.845 Tilfælde indenfor de seneste 7* dage  hvilket er 108 flere end i går
 •  Incidenstal: 6.928 pr. 100.000 indbyggere 
 • De seneste 7* dage er der 1.845 der er testet positive ud af 4.752 testede, og dermed er positivprocenten på 38,83% 
 • Billund Kommune indtager 11. pladsen over kommuner i Danmark med flest smittede pr. 100.000 indbyggere

 

Den 8. december ændrede SSI metoden for at opgøre “seneste 7 dage”. Baggrunden for ændringen er, at svartiden for tests er blevet betydeligt kortere i sammenligning med tidligere i pandemien. Det giver derfor bedre mening at opgøre de “seneste 7 dage” som 7 dage med 2 dages trunkering(forsinkelse) (se https://covid19.ssi.dk/datakilder-og-definitioner under 7-dages-incidens). Dermed bliver metoden også uafhængig af eventuelle variationer i svartid.

 

Her kan du se fordelingen af smittede i Billund Kommune indenfor de seneste 7 dage fordelt på aldersgruppe

Aldersgruppe Antal smittede
0-2 år 42
3-5 år 106
6-11 år 261
12-15 år 162
16-19 år 89
20-39 år 453
40-64 år 593
65-79 år 126
80+ 32

Kilde: Statens Serum Institut

Med virkning fra den 1. februar 2022 stoppede den daglige publicering af statusopgørelserne over smitteniveauet i kommuner og sogne. Baggrunden for det er, at modellen for, hvornår myndigheder anbefaler særlige smitteforebyggende tiltag for dagtilbud og grundskoler i kommuner og sogne ophører som led i udfasningen af alle covid-19-restriktioner.