3. marts 2022

Per har renset vandet i 40 år

Der er løbet rigtig meget vand gennem kloakkerne, siden Per-Thorvald Stustad mødte ind til sin første arbejdsdag som spildevandsoperatør på det daværende Billund Renseanlæg.  Den…