Dagens Coronatal – fredag den 4. marts 2022

Her kan du se dagens Coronatal fra Statens Serum Institut

På grund af tekniske vanskeligheder hos SSI i det bagliggende datasystem, blev COVID-19 dashboardet ikke opdateret torsdag. Derfor vil gårsdagens tal være tomme i denne artikel.              Grundet tekniske problemer hos ekstern leverandør manglede ca. 18.000 prøvesvar i det bagvedliggende data i går. Disse prøvesvar er medtaget i dagens tal .

Landstallene:

I dag 

 • 80.385 PCR-prøver
 • 20.948 Bekræftede tilfælde i alt (inkl. reinfektioner)
 • 19.178 Første infektion
 • 1.088 Reinfektioner
 • 41 Dødsfald
 • 309 Nye indlæggelser  
 • 1.602 Indlagte i alt = 21 mindre end i går  (34 på intensiv, 15 i respirator, 395 i psykiatri)

 

I går 

 • PCR-prøver
 • Bekræftede tilfælde i alt (inkl. reinfektioner)
 • Første infektion
 • Reinfektioner
 • Dødsfald
 • Nye indlæggelser  
 • Indlagte i alt =  mindre end i går  ( på intensiv,  i respirator,  i psykiatri)

 

Når en person modtager en positiv PCR-prøve, tæller vedkommende som et bekræftet tilfælde. Hvis samme person 61 dage eller mere efter prøvetagningsdatoen for denne prøve modtager endnu en positiv PCR-prøve, vil vedkommende tælle med igen som en reinfektion. 61 dage efter denne prøve er det muligt for samme person at blive reinficeret igen – bemærk at der ikke er krav om en negativ PCR-test mellem forskellige infektions-/reinfektionforløb, og at der ikke er nogen begrænsning på antallet af reinfektionsforløb én person kan have.

Bekræftede tilfælde, dødsfald og indlæggelser er her defineret som tilfælde med en positiv PCR-test.

 

Tallene for Billund Kommune:

I dag: 

 • 679 Tilfælde indenfor de seneste 7* dage  hvilket er ? mindre end i går
 • Incidenstal: 2.547   pr. 100.000 indbyggere 
 • De seneste 7* dage er der 679  der er testet positive ud af 2.090 testede, og dermed er positivprocenten på 32,49 % 
 • Billund Kommune indtager 31. pladsen over kommuner i Danmark med flest smittede pr. 100.000 indbyggere

 

I går: 

 • Tilfælde indenfor de seneste 7* dage  hvilket er  mindre end i går
 • Incidenstal:   pr. 100.000 indbyggere 
 • De seneste 7* dage er der  der er testet positive ud af  testede, og dermed er positivprocenten på  % 
 • Billund Kommune indtager . pladsen over kommuner i Danmark med flest smittede pr. 100.000 indbyggere

 

Den 8. december ændrede SSI metoden for at opgøre “seneste 7 dage”. Baggrunden for ændringen er, at svartiden for tests er blevet betydeligt kortere i sammenligning med tidligere i pandemien. Det giver derfor bedre mening at opgøre de “seneste 7 dage” som 7 dage med 2 dages trunkering(forsinkelse) (se https://covid19.ssi.dk/datakilder-og-definitioner under 7-dages-incidens). Dermed bliver metoden også uafhængig af eventuelle variationer i svartid.

 

Her kan du se fordelingen af smittede i Billund Kommune indenfor de seneste 7 dage fordelt på aldersgruppe

Aldersgruppe Antal smittede
0-2 år 9
3-5 år 13
6-11 år 27
12-15 år 27
16-19 år 24
20-39 år 145
40-64 år 281
65-79 år 129
80+ 24

Kilde: Statens Serum Institut