Fremover skal kun syge testes for covid-19

Foto: René Lind Gammelmark

Der er kontrol med epidemien, og vi er derfor nu et sted, hvor vi kan lempe på anbefalingerne for, hvornår man behøver at blive testet for covid-19. Man bør fremadrettet kun lade sig teste i situationer, hvor et testsvar kan have betydning for behandling af covid-19. Der vil derfor heller ikke længere være behov for at teste nære og øvrige kontakter.

Smittetallene falder, og antallet af indlæggelser er lave og stabile. Det skyldes den høje tilslutning til vaccinationsprogrammet og immuniteten blandt en stor del af befolkningen efter smitte med omikron-varianten. Samtidig er vi nu på vej ind i foråret. Derfor kan vi gå mod mere normale tilstande og lempe på anbefalingerne for, hvornår man behøver at tage en test for covid-19.

”Nu kan vi nøjes med, at man lader sig teste, hvis der er en særlig sundhedsfaglig grund til at gøre det. Det kan være i situationer, hvor et testsvar kan give anledning til tidlig behandling mod covid-19 for at nedsætte risikoen for indlæggelse og alvorlig sygdom. Personer på 65 år og derover, samt andre personer i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19, herunder også gravide, kan være i målgruppen for tidlig behandling. Det er derfor vigtigt, at den gruppe lader sig teste hurtigst muligt, hvis de får symptomer på covid-19 og føler sig syge, og at de kontakter egen læge, hvis de får en positiv test,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i en pressemeddelelse.

De nye testanbefalinger betyder, at en stor del af befolkningen ikke længere behøver at lade sig teste, hvis de får symptomer på covid-19, og derfor er der heller ikke længere behov for, at kontakter til personer med covid-19 bliver testet. 

”Når smitten tager af, vil bidraget til epidemikontrollen ved at teste kontakter til personer med covid-19 være begrænset. Derfor er der ikke længere behov for at anbefale test af nære og øvrige kontakter til personer med covid-19. Det vil sige, at de personer, som fremover tester positiv for covid-19 af den ene eller anden grund, ikke længere behøver at tage kontakt til deres nære og øvrige kontakter. De skal dog stadig følge Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger for selvisolation,” tilføjer Bolette Søborg.

Der vil fortsat være behov for at håndtere og begrænse smitteudbrud i sundhedsvæsenet og på plejehjem, hvor der opholder sig personer, som er særligt sårbare. Her vil der stadig skulle sættes gang i aktiv smitteopsporing ved smittetilfælde. 

Det er stadig vigtigt at mindske risikoen for smitte mest muligt ved at have fokus på Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte, herunder at man bliver hjemme, når man føler sig syg. 
Sundhedsstyrelsen følger sammen med de øvrige sundhedsmyndigheder epidemien tæt. Anbefalinger til opsporing, test og evt. isolation af kontakter til personer med covid-19 kan revurderes og genoptages, hvis epidemisituationen i betydelig grad skulle ændre sig.

Læs mere om anbefalinger til personer, som er testet positiv for covid-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet

Notat: Lempelse af anbefalinger for kontaktopsporing ved påvist covid-19

Hvornår anbefales test for covid-19?

Om tidlig covid-19 behandling: Covid-19 tabletbehandling

Personer i øget risiko

Hvis din test er positiv for covid-19

Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen

Generelle råd til at forebygge smitte

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til test for covid-19

Du anbefales test for covid-19, hvis:

  • du har symptomer på covid-19 og føler dig syg, og du samtidig kan være i målgruppen for tidlig behandling af covid-19. Det gælder for personer på 65 år og derover, samt gravide og andre personer, som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.
  • du har kontaktet en læge på grund af sygdom, og lægen vurderer, der er behov for at vide, hvad der er årsag til symptomerne. 

 

Læs mere om anbefalinger for test og personer i øget risiko samt tidlig behandling af covid-19

Anbefalinger ved positiv test for covid-19

Hvad anbefales du at gøre, hvis du tester positiv for covid-19? (gælder uanset testtype)

  • Du anbefales at følge Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger for selvisolation.
  • En positiv hurtigtest (herunder også selvtest) behøver ikke at blive bekræftet med en PCR-test. 
  • Du behøver ikke at kontakte dine nære og øvrige kontakter.

 

Læs mere om anbefalinger til personer, som er testet positiv for covid-19