Mandag starter arbejdet med ombygning af den østlige del af Gammelbro

Fra mandag den 14. marts går vi i gang med at ombygge en del af Gammelbro i Billund skriver Billund Kommune.
Der er tale om den mest østlige del af Gammelbro. I første etape bygger vi nyt fortov i den sydlige del af vejen (se markeringen på fotoet). Vi forventer, at fortovet er afspærret i tre uger.

Efterfølgende bygger vi nyt fortov i den nordlige side af vejen. Til sidst indsnævrer vi vejen til en ensrettet vej, ligesom Butikstorvet øst for allerede er. Endelig anlægger vi yderligere parkeringspladser i begge sider af vejen, så vi går fra at have 9 parkeringspladser til 15, hvor en er en handicapbus-parkeringsplads 

Vi beklager på forhånd eventuelle gener i byggeperioden skriver Kommunen.

PR-Foto: Billund Kommune