Dr. Hansens Venner havde generalforsamling

Kaffebordet - Privatfoto

Den 15. marts 2022 holdt Dr. Hansens Venner generalforsamling.

Generalforsamlingen med 35 fremmødte blev ledet af Mogens Jensen.

Efter formandens beretning om årets gang, hvor han blandt andet kunne fortælle, at der nu er 93 medlemmer, hvilket er en stigning på 38 i forhold til sidste år, var der valg til bestyrelsen, som ser således ud: Tom Michelsen, Lene Brandstrup, Jeremy Watts, Birgit Eliseholm og Inger Riis Madsen.

Tom Michelsen – Privatfoto

Revisor og revisorsuppleant er Thorkill Hjelm og Preben Graversen.

Der blev sunget et par forårssange både før og efter generalforsamlingen.

Flemming Elbæk – Privatfoto

Dernæst fik Flemming Elbæk ordet. Han berettede om sit lange liv i Grindsted, fra han som 2-årig kom hertil og frem til nu. Han er gået ud og ind af samtlige butikker i byens storhedstid, da hans mors mand Svend oprettede Svends Budcentral, hvor Flemming hjalp til. I mange år var han på lønningslisten hos Breinholt, ligesom han stod for køkkenafdelingen hos Præstegårds Tømmerhandel i en række år, før han sammen med Tina Mølby blev selvstændig på Trehøjevej med Tvis Køkkencenter.

 Da han i 2015 stoppede, regnede han med at skulle på efterløn, men det kunne det høje energiniveau slet ikke klare, så i dag er han tilbage i tæppebranchen hos Garant-tæpper. Igennem 15 år var han med i Handelsstandsforeningens bestyrelse og har været med til at præge udviklingen i byens handelsliv.

Efter den spændende fortælling var der lagt op til en god gang snak over kaffen i Dr. Hansens Hus skriver Dr. Hansens Venner i en pressemeddelelse.

 

Dr. Hansens Venner holder årets sidste Vintertræf på mandag den 21. marts 2022 og det foregår fra kl. 10 til 12 i Dr. Hansens Hus. Pris: 20 kr. Gratis for medlemmer.