Omking 40 var til generalforsamling i GrindstedArkivet

Foto: René Lind Gammelmark

Torsdag aften kl. 19 holdt GrindstedArkivet generalforsamling.

Inden generalforsamlingen startede – startede det med en fællessang, Hilsen til forårssolen.

Aksel Fredensborg – Foto: René Lind Gammelmark

Formanden for GrindstedArkivet Finn Hauge Hansen bød velkommen til generalforsamlingen.

Først blev der valgt en dirigent, og det blev Per Knudsen.

Herefter konstaterede Per Knudsen at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, hvorefter han gav ordet til formanden, der herefter afgav sin beretning.

I beretningen kom formanden blandt andet ind på at året har været præget af nedlukning og Corona. Der er omkring 165 medlemmer af GrindstedArkivet.

I efteråret blev der afholdt generalforsamling den 9. september, og en fortælleraften den 18. november, hvorefter der igen blev lukket ned igen. I december blev årsskriftet udsendt. Vi kom igennem 2021 – og årsskriftet blev sendt til alle vores medlemmer fortalte Finn Hauge Hansen. Der er blevet investeret i noget nyt it-udstyr og fjernsyn, så nu kan vi holde møder via f.eks. teams.

Der er 14 frivillige i arkivet, hvor de to er med i bestyrelsen. Der mødes fast hver tirsdag. Arkivet er åbent for interesserede  onsdage i ulige uger fra kl. 16-18, skoleferier undtaget.

GrindstedArkivet deltog på Julemessen i MAGION, hvor GrindstedArkivet havde lånt borde og stole af 10. klasse skolen.

Der har været forskellige fortælleraftener, blandt andet med Leif Fabricius. 

Formandens beretning blev godkendt.

Mathias Stensgaard fortsatte herefter med gennemgang af regnskabet, hvilket blev godkendt.

På generalforsamlingen blev der besluttet at kontingentet uændret skulle være 100 kr. pr. år pr. medlem

Til aftenens generalforsamling skulle der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, på valg var: Carsten Sander Christensen, Mathias Stensgaard og Finn Hauge Hansen, alle ønskede genvalg og blev genvalgt.

 

Formand Finn Hauge Hansen – Foto: René Lind Gammelmark

Kasserer Mathias Steensgaard – Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

 

Efter generalforsamlingen fortalte tidligere borgmester, Ib Kristensen om sin vej i politik, fra entreprenør til borgmester.

Ib Kristensen – Foto: René Lind Gammelmark

Ib Kristensen – Foto: René Lind Gammelmark