Ann Charlotte vender tilbage efter sygdom

Ann Chrarlotte Gaardsvig Vilstrup - PR-Foto

Torsdag den 28. april genindtræder Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup i kommunalbestyrelsen i Billund Kommune, efter at hun har været sygemeldt siden januar. Det skal godkendes på næstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Med virkning fra den 28. april vil Ann Charlotte Gaardsvip Vilstrup igen være formand for Voksenudvalget, 1. viceborgmester samt medlem af Økonomiudvalget.

Kris Jensen Skriver, der har været hendes stedfortræder i Voksenudvalget og Økonomiudvalget, vender tilbage som medlem i Unge-, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Det betyder samtidig, at Rie Køppen, der har været stedfortræder i kommunalbestyrelsen, træder ud af kommunalbestyrelsen.

Vi anmoder fortsat pressen og borgere om ikke at kontakte Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, før hun er genindtrådt.