Så blev det afgjort: Urup og Grindsted får fælles menighedsråd

Grindsted Kirke - Foto: René Lind Gammelmark

Torsdag den 31. marts var der valg i Nollund, Urup og Grindsted sogne fra kl. 17 til 19.

Valget kom i stand efter at et flertal af menighedsrådsmedlemmerne ønskede et større samarbejde mellem de tre sogne. Man skulle gerne komme frem til et fælles menighedsråd.

Borgerne fra Urup sogn skulle stemme i konfirmandstuen på Kirkegade i Grindsted, borgerne fra Nollund sogn skulle stemme i personalestuen i Kirkehuset, mens borgerne fra Grindsted sogn skulle stemme i den store sal i kirkehuset.

Sådan blev valgresultatet
Nollund: 7 ja stemmer og 28 nej stemmer
Urup: 8 ja stemmer og 3 nej stemmer
Grindsted: 75 ja stemmer og 55 nej stemmer

Det betyder at Urup og Grindsted får et fælles menighedsråd, mens Nollund får deres eget menighedsråd.

Der vil være valg i Nollund og Urup i oktober/november 2022, hvor man i Nollund skal vælge et menighedsråd på mindst fem personer og to suppleanter. I Urup skal der vælges et medlem til det fælles menighedsråd med Grindsted, samt en suppleant.