Café Jydepotten fejrer 25-års jubilæum

Foto: René Lind Gammelmark

Den 3. april 2022 er det 25-år siden Café Jydepotten blev startet på Gammel Vejlevej i Grindsted af Inger Marie Simmelsgaard og Erik Revsbech. I 2001 flyttede Café Jydepotten ind i de lokaler, de nu har, hvor Aktivbanken og senere Medborgerhuset havde til huse.

Mange kommer hver dag
Der er en gennemstrømning på 100 personer pr. dag. Det er det samme antal, der har været i de snart 14 år Niels Christensen har været leder af Caféen. Tallet har dog været lidt for opadgående de seneste par måneder. Niels Christensen forventer også en stigning, når Ukrainerne kommer i et større antal til Danmark.

I forvejen er der mange forskellige folkeslag, som har sin gang på Caféen, hvilket gør etniciteten større. For et års tid siden talte Niels en dag, at der var 7 forskellige sprog, som blev var repræsenteret.  Hverken de ansatte eller de frivillige kan tale alle mulige fremmedsprog, men Niels fortæller at man klarer sig fint med dansk, engelsk, tegn og fagter. 

De, der kommer her i Caféen, bliver ved med at komme, og det er nok, fordi det er så uformelt, og at den enkelte bliver modtaget som det enkelte menneske, det er. Hvilken tro man har, betyder intet, hvad man fejler, betyder heller ikke noget, men en ting, der betyder noget, er, at man har lyst til at være med i det fællesskab, der gør Café Jydepotten til det, den er. Der er langt imellem, at nogen siger nej til fællesskabet. Det kan skyldes forskellige årsager, men alligevel bliver de ved med at komme i Caféen. 

Det enkelte menneske har værdi, som det er, og er velkommen her, fortæller Niels Christensen.  Nogen spørger om, det ikke er svært, men det synes Niels ikke, det er. Det handler jo i bund og grund om, at vi behandler folk ordentligt, ligesom vi behandler hinanden ordentligt. Hvor svært er det lige? Alle bliver behandlet ens – selvom vi skal behandle dem forskelligt.

Nye i Cafeen spørger om regler, men vi har kun grundreglen her, at man skal opføre sig ordentligt. Der er heller ikke en regel om, at hvis man kommer her så og så meget, så har man ret til dit og dat, men nej, du kan få det, du har brug for.  Du skal lade være med at stjæle for, at du kan få. Gå ind til en medarbejder, hvis der er noget. Vi finder altid en løsning.

Der kommer nogen gange mennesker ind med nogle komplekse problemstillinger. Det er ikke sikkert, det er os, der skal eller kan løse opgaven, men vi påtager os det indtil, vi kan give den videre til nogen, som er bedre rustet og kvalificeret til at tage sig af netop denne opgave. Vi lader aldrig mennesker være alene. Jeg har aldrig i mine snart 14 år sendt folk ud af døren, fordi det ikke er vores bord, fortæller Niels Christensen.

Medarbejdere og opgaver
Medarbejderne er ansat på 37 timer og med fuld fleksibilitet. Vi tæller ikke timerne, men der er altid timer at tage af

Vi forsøger også på at passe på os selv, så der ikke er medarbejdere, som går ned med stress på grund af for stort et arbejdspres. Vi har jo ikke noget ud af, at der er en, der skal sygemeldes pga. stress – for det tager alt for lang tid inden, vedkommende er klar til at arbejde igen. Derfor er vi meget på passelige og holder øje hermed, så vi ikke kommer i den situation. Det menneskelige aspekt her er jo ekstremt vigtigt. Der er ingen, der har gavn af, at vi brænder lyset i begge ender. Vi skal være glade for at gå på arbejde. Vi kan heller ikke holde til at have alt for mange timer igen og igen. Derfor kigger vi aktivt på det. 

Her er 7 fuldtidsansatte i øjeblikket. Der er også en del beskæftiget i frivilliggruppen. Dem kan vi heller ikke undvære.

Der er stor forskellighed blandt de ansatte. Derfor kan vi rumme mange forskelligheder, fortæller Niels Christensen. Vi ved jo heller aldrig, hvad dagen byder, for de enkelte dage er aldrig ens. Det gør det spændende at tage på arbejde.

Vi har et godt samarbejde med Billund Kommunes medarbejdere, så vi her på Café Jydepotten kan hjælpe nogen af de skæve eksistenser, som kommunen ikke helt kan nå. Personalet på rådhuset er meget dygtige, men er låst af lovgivning og regler. Her på Caféen har vi andre muligheder, fortæller Niels Christensen.

Der skal dagligt laves mad til ca. 60 personer, smøres brød, laves kaffe, og den varme mad skal stå klar kl. 12.  Der er en fast struktur, som gør, at vi ved, hvad der skal gøres. Ud over det så tager vi de øvrige ting, som de kommer. 

De mennesker, der kommer her på Caféen, er meget forskellige. Nogen har psykiske problemer, misbrugsproblemer, handicaps, og andre har særlige udfordringer.

Under Corona var der også udfordringer, men de blev klaret deres helt egen måde, så det ikke gik så meget ud over brugerne. Brugerne var nemlig gode til at vaske hænder, spritte hænder, og holde afstand. Vi havde lukket ned, som vi skulle, så der blev tid til at få malet lokalerne, nu hvor der var tid til det.

I uge 14 fejrer Café Jydepotten jubilæet med forskellige arrangementer, og vi vil gerne have, at du kigger ind og festliggør jubilæet sammen med personalet, de frivillige og brugerne.

 

Herunder kan du se programmet for ugen

Mandag den 4. april 2022:
Brunch fra kl. 10 til 13 (Caféen er lukket udenfor dette tidsrum)

Tirsdag den 5. april 2022:
Familieaften: Biograf for børnefamilier (Caféen er åbent som sædvanligt i dagtimerne)

Onsdag den 6. april 2022:
Aftenarrangement: Fællessang fra højskolesangbogen med Rasmus Skov Borring. Det foregår i Kirkehuset i Grindsted fra kl. 19 til 22. Der er gratis entre. Kaffe koster 20,- kr.  Der er plads til 150 personer. (Caféen er åben som sædvanligt i dagtimerne)

Torsdag den 7. april 2022:
Kl. 14.00 er der Sønderjysk kaffebord (ingen middagsservering denne dag, men ellers åbent som sædvanligt)

Fredag den 8. april 2022:
Åbent hus med festmiddag kl. 13. Flere gæstetalere vil denne dag bidrage med at fortælle om Café Jydepottens virke, før, nu og i fremtiden.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Da Netavisen Grindsted var forbi Café Jydepotten blev der flaget på grund af Lene Gregersens fødselsdag – oto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Niels Christensen – daglig leder af Café Jydepotten – Foto: René Lind Gammelmark