Mogens Hansen holder foredrag i Dr. Hansens Hus

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag den 26. april 2022 kl.19.00 holder Mogens Hansen, kulturhistoriker og forhenværende museumsinspektør i Grindsted foredrag.

Foredragets titel er: Danske Bibeloversættelser 1480 – 2020 i kulturhistorisk betydning.

Foredraget knytter sig til Vagner Lunds store, teologiske samling, der nu er færdigregistreret og befinder sig på det dertil indrettede rum på Tørreloftet i huset. Her har Mogens Hansen tilbragt mange, mange timer med at studere det utal af bibler, samlingen omfatter, og han vil give tilhørerne et lille indblik i, hvad han har observeret.

Efter foredraget er der kaffe – Tilmelding senest den 24. april til ingerriismadsen@gmail.com eller tlf. 26 46 95 61

Alle er hjerteligt velkomne skriver Dr. Hansens Venner i en pressemeddelelse.

 

 Mogens Hansen uddyber her følgende om foredraget:
De danske oversættelser afspejler udviklingen af det danske sprog og samfund gennem mere end 500 år. Dernæst afspejler oversættelsernes ordlyd, overskrifter og kapitelindledninger skiftende teologiske retninger inden for statskirken og senere folkekirken.

Oversættelserne rummer desuden en række overraskende pudsigheder og fejloversættelser og bevidste ændringer af de hebraiske og græske tekster – ikke mindst for at gøre teksten forståelig i samfund, der var afgørende forskellige fra de samfund, som teksterne blev til i.

Mit arbejde har bl.a. omfattet studier i Vagner Lunds omfattende teologiske bibliotek her i Dr. Hansen hus, hvor der har været adgang til bibler fra sidste halvdel af 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet, der ellers er svært tilgængelig og f.eks. kun er tilgængelig på Det kongelige Biblioteks læsesal.