Karin Stadelhofer Ingversen fejrer den 29. april – 40-års jubilæum i LEGO Koncernen

Karin Ingversen - PR-Foto

Karin Stadelhofer Ingversen, Vorbasse, fejrer fredag den 29. april 2022 sit 40-års jubilæum i LEGO Koncernen.

Karin blev i 1982 ansat som kontorelev i Eksportkontoret. Der gik dog ikke et år, før Regnskab & Budget havde behov for ekstra hjælp, så Karin færdiggjorde sin uddannelse som kontorelev der.

Efter endt læretid blev Karin en periode i Regnskab & Budget til en specialopgave, hvorefter hun fik et barselsvikariat i Eksportkontoret. Her sørgede hun for at udfærdige papirer til lastbilerne til Finland og Schweiz (det var det primære job, da der blev sendt rigtig mange forme i lastbiler – både til og fra Schweiz). Det blev til et par vikariater i Eksportkontoret.

I 1987 startede Karin som sekretær i pakkeriet på Kløvermarken, hvorefter hun hjalp sin nye leder med at bygge Rugmarken om til pakkeri (det der i dag er Sanistål). Ud over sekretæropgaverne, fik Karin på Rugmarken også ansvaret for en reception, tillige med ansvaret for kontoreleverne.

Kronprins Frederik var i midten af 90’erne på besøg på Rugmarken, hvor Karin var med til at tage imod ham.

Efter en rokade i Produktionen, fik Karin ny leder på Rugmarken. I denne periode gik Karin selv på barsel, som hun dog afsluttede tidligere, og startede i stedet op i Bearbejdnings-området, som så sidenhen skulle lukke. Karins tidligere leder overtog Kornmarken, og da der efter noget tid ikke var så meget at lave i Bearbejdnings-området, begyndte Karin at hjælpe Kornmarkens sekretariat med lønafregning mm. Efter nogen tid fandt lederen ud af, at han ikke kunne undvære Karin, og hun blev herefter tilknyttet sekretariatet på Kornmarken. Her har hun arbejdet lige siden, dog med forskellige ledere og i forskellige områder.

På Kornmarken blev hendes arbejdsopgaver også noget anderledes – stadig sekretær, og derudover support til receptionen, lønafregning, diverse bestillinger samt håndtering af IT & telefoni.

Karin er i dag ansat i en PA-funktion, og er en meget vellidt og hjælpsom medarbejder og kollega, der gør en kæmpe forskel for rigtig mange kolleger hver eneste dag. Vi taler sommetider om at hun har ”slidt” mange ledere op, men indtil nu har vi det altså meget godt, og er meget glade for hinanden.

Hjertelig tillykke med dit 40-års jubilæum.