Det nye Frivilligråd i Billund Kommune er nu klar

øverst fra venstre: Lena Bech fra Diabetesforeningen, Peter Sørensen frivillig fra Sdr. Omme. Midterst fra venstre: Bente Christensen fra Frivilligcenter Billund, næstformand Martin Alminde Friis fra Headspace Billund, Ulla Gaarde fra Billund-Vorbasse Selvhjælp. Nederst fra venstre: Gunhild Christensen fra Stenderup Kirke og formand Gitte Johansen fra Cafe Nymark Vestermarkskirken. Mangler på billedet: Marie Johnsen fra Cafe Jydepotten og Troels Gydum fra Ældre Sagen Grindsted. - PR-Foto: Billund Kommune

Nyt Frivilligråd i Billund Kommune står klar til at sætte fokus på vilkårene for det frivillige sociale arbejde i Billund Kommune.

Frivilligrådet i Billund Kommune har konstitueret sig og klar til at tage fat på arbejdet i rådet med at skabe fokus på det frivillige sociale arbejde i Billund Kommune. Det første rådet skal er at deltage i dialogmøde med Voksenudvalget, samt et fælles introduktionsmøde for alle kommunale råd i Billund Kommune, så kalenderen er booket fra start.  

Rådet består af ni medlemmer og tre suppleanter og har konstitueret sig med formand Gitte Johansen fra Cafe Nymark Vestermarkskirken og næstformand Martin Alminde Friis fra Headspace Billund. Det er et formandskab som allerede nu har meldt ud, at de kommer til at køre et tæt parløb.

  • Vi har konstitueret os og haft et rigtig godt første møde i Frivilligrådet. Jeg har oplevelsen af et råd, hvor alle bidrager fra start og har et stort hjerte for det frivillige sociale område, så det lover rigtig godt for de næste fire år. Jeg glæder mig i hvert fald til at tage fat på arbejdet med at skabe fokus på de frivillige sociale foreningers vilkår i kommunen, fortæller Gitte Johansen, Formand for Frivilligrådet i Billund Kommune i en pressemeddelelse.

En af de første opgaver som Frivilligrådet har, er at deltage i dialogmøde med Voksenudvalget og drøfte vilkårene for de frivillige sociale foreninger i kommunen. Frivilligrådet er de frivillige sociale foreningers talerør ind i kommunen og de er repræsenteret af flere forskellige sociale foreninger og lokalsamfund.

Dertil skal rådet klædes på til at indgå i arbejdet som råd i Billund Kommune, hvorfor de start maj deltager i et fælles introduktionsmøde mellem de fire kommunale råd i Billund Kommune, heriblandt Kultur- og Fritidsrådet, Ældrerådet, Handicaprådet og Frivilligrådet. Målet er at rådene på den måde oplever at være endnu bedre klædt på til at indgå i rådsarbejdet de næste fire år.

Skulle du have lyst til at høre mere om arbejdet i rådet er du meget velkommen til at kontakte Frivilligrådets medlemmer eller frivillighedskonsulenten i Billund Kommune. Kontaktoplysninger kan findes på kommunens hjemmeside under Frivilligrådet. Nærmere bestemt her: www.billund.dk/frivilligraadet