I Vorbasse markeres Danmarks befrielse den 4. maj i Sognehuset med lys i vinduerne

Foto: Pixabay

Hejnsvig – Vorbasse soldatervenner og Høreforeningen indbyder til et arrangement i Vorbasse Sognehus onsdag den 4. maj kl. 19.00, hvor forfatter og journalist Pia Fris Laneth, Frederiksberg vi komme og fortælle over emnet 

“Danske kvinder i modstandsbevægelsen”. Hun har skrevet bogen og holdt mange foredrag om de modige kvinder, som udførte mange opgaver for modstandsfolkene under 2. verdens krig.

Mere end 700 danske kvinder blev interneret af nazisterne i Frøslev Lejren. Det er en gruppe som mange ikke har hørt om, men som udførte et vigtigt arbejde for mandlige modstandsfolk.

Pia Fris Laneth er også kendt af en del på Hejnsvig – Vorbasse egnen, da hun har skrevet bogen “Lilly`s Danmarkshistorie” som har udgangspunkt i hendes slægt fra egnen omkring Hejnsvig og Vorbasse. 

Pia Friis Laneth – PR-Foto

PR-Foto

Der er entre på kr.  50,-  som også dækker kage og kaffe. Alle er hjertelig velkommen. Der er teleslynge og skrivetolkning skriver Kristian Hansen i en pressemeddelelse.