Nyt vandingforbud på vej til borgere i Grindsted Syd

I forbindelse med Region Syddanmarks undersøgelser af Grindstedforureningen fra Grindsteds gamle losseplads på Vesterhedevej, har det vist sig at forureningsfanen er mere nordgående, og at fanen er nået fra den gamle losseplads og ind under beboelserne i Grindsted Syd.

I forsommeren 2021 sendte Billund Kommune en anbefaling for vandingssæson 2021 ud, hvor man anbefalede om ikke at vande have med egne boringer i Grindsted Syd.

Denne anbefaling lægger Teknik-, Plan- og Kultur nu op til at man ændrer til et forbud mod vanding. Dette punkt bliver drøftet på Kommunalbestyrelsesmødet på tirsdag.

I den aktuelle zone er der ca. 55 grundejere med en boring og en gældende indvindingstiladelse. Tilladelserne har en restløbetid på mellem 1 til 14 år. Disse tilladelser skal trækkes tilbage, og boringerne skal sløjfes. I den forbindelse skal der laves et forlig med de omfattede grundejere, som får en kompensation, og forvaltningen anbefaler at man beslutter at kompensationen hvor tilladelser med en restløbetid på 1-4 år kompenseres med 4.000 kr. (her er der tale om ca 25. boringer), og indvindingstilladelser med en restløbetid på 6-10 år kompenseres med 5.000 kr. (Ca 15 boringer) mens indvindingstilladelser med en restløbetid over 10 år kompenseres med 6.000 kr. (Ca. 15 boringer). Der bliver afsat 265.000 kr. til at dække udgifterne, 

Der er ca. 99 boringer i zonen uden tilladelse til indvinding af vand. Da der ikke vil kunne gives tilladelse til fornyelse af indvindingstilladelse, i lighed med øvrige forbudszoner, skal boringerne sløjfes. Dette meddeles med hjemmel i vandforsyningsloven og sker uden kompensation.

Man forventer at Kommunalbestyrelsen godkender ændringen på Kommunalbestyrelsesmødet nu på tirsdag.

 

Du kan herunder se det store kort