Kommunalbestyrelsen godkendte et vandingsforbud med følgende kompensation i Grindsted Syd

Kommunalbestyrelsen 2022

Da Kommunalbestyrelsen på aftenens møde havde punkt 11 skulle behandle sagen om havevandingsforbud i Grindsted syd, fik det kommunalpolitikerne op af stolen.

Der var mange kommentarer til punktet, både nogen der var for et forbud, og nogen der var imod et forbud, men derimod ønskede det forblev ved en anbefaling om ikke at vande.

I Teknik- plan- og kulturudvalget havde man på forhånd taget beslutningen om at forbyde haveboringer, men både økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skulle derfor tage stilling til at man skulle kompensere for at man ikke længer må vande. Der er 99 haveboringer i området der ikke har tilladelse til indvinding af vand, skal sløjfes uden kompensation.  Der er 55 boringer der på nuværende tidspunkt er lovlige, hvorfor man i indstillingen forud for mødet lagde op til at man afsætter omkring 265.000 kr. til betaling af kompensationer for at man fremover ikke længere må benytte disse boringer. Kompensationen skal finansieres af ubrugte midler fra “Oprensning Grindsted Engsø”. Udvalget anbefalede at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender et forbud.

Den 10. maj 2022 var punktet i Økonomiudvalget, der anbefalede at Kommunalbestyrelsen godkender et forbud.

Punktet blev afsluttet i Kommunalbestyrelsen med en afstemning, hvor 21 stemte for og 3 stemte imod indstillingen kompensation.

Læs også

Nyt vandingforbud på vej til borgere i Grindsted Syd