Borgermøde om Grindsted Forureningen og nye regler for havevanding i Grindsted Syd

Onsdag den 8. juni fra kl. 19 til 21 holder Region Syddanmark og Billund Kommune borgermøde om Grindstedforureningen.

Det foregår på Grindsted Gymnasium & HF, Tinghusgade 20 i Grindsted. Det er gratis at deltage, men på grund af forplejning skal du tilmelde dig på tilmelding@billund.dk senest onsdag den 1. juni 2022.

 

På borgermødet kan du høre mere om :

  • Resultaterne fra undersøgelsen af forureningen fra lossepladsen
  • Mulige metoder til at oprense forureningen fra fabriksgrunden
  • De nye regler for havevand i Grindsted Syd

Du kan selvfølgelig stillle spørgsmål til alle oplæg.