I Billund Kommune er der asfaltarbejde frem til og med uge 26

Foto: PIxabay.com

Billund Kommune har taget hul på sæsonens arbejde med at forbedre og asfaltere veje, stier og pladser i kommunen. De kommende uger vil kommunen, hvis ellers vejrguderne er med dem, have folk og maskiner på asfaltarbejde følgende steder:

UGE 22

 • Grindstedvej/Granvej/Nordmarksvej/Majsmarken (punktvis)
 • Løvlundvej (p-pladsen)
 • Engdraget/Lillevang (i rundkørslen)
 • Markskellet 86-95 (stien)
 • Markskellet 53-63

UGE 23

 • Markskellet 40-64
 • Markskellet 92-106
 • Majsmarken

UGE 24

 • Grindstedvej
 • Granvej
 • Krog Skolevej
 • Stilbjergvej
 • Sdr.Egsgårdvej
 • Bolholdervej

UGE 25

 • Ørnsbjergvej

UGE 26

 • Annexvej

Arbejdet foregår i dagtimerene og kan i enkelte tilfældebetyde at man bliver sendt på en kort omkørsel.

Billund Kommune beklager på forhånd, de gener arbejdet måtte medføre.

Du kan følge med på Asfaltering 2022 – Billund Kommune hvor du løbende kan holde dig orienteret om, hvornår der bliver asfalteret de forskellige steder.