Cafe Jydepotten med i nyt projekt til kamp mod ensomhed

Foto: René Lind Gammelmark

Af Marianne Thorø

Mange psykisk sårbare mennesker er ramt af ensomhed, som i alvorlige tilfælde kan være livsfarlig. Med projektet ”Fælles om Mad” går KFUM’s Sociale Arbejde og Region Syddanmark nu til kamp mod ensomheden ved at skabe frirum, hvor deltagerne kan vokse i fællesskab.
Når deltagerne, som typisk er tilknyttet lokalpsykiatrien, bliver mere trygge, inviteres de også med i andre aktiviteter med afsæt i fællesskab og samvær. Det kan være alt fra en gåtur og fællessang til foredrag og brætspil samt tilbud om støtte og rådgivning.
Aktiviteterne skal gøre det muligt for deltagerne at få brudt ensomheden, som i alvorlige tilfælde kan medføre en række sygdomme og tage gode leveår fra livet.
”Fælles om Mad” er en indsats i samarbejde mellem Region Syddanmark og tre af KFUM’s Sociale Arbejdes væresteder: Café Jydepotten i Grindsted, Café Paraplyen i Kolding og Café Parasollen i Vejle.
– Vi glæder os over at prøve ideen af sammen med KFUM’s Sociale Arbejde. Vi har vidt forskellige erfaringer og muligheder. Det ser jeg som en styrke, når vi skal hjælpe borgere i målgruppen, der er ramt dobbelt dels af deres psykiske sygdom og dels af ensomhed og isolation. En situation, som kan være med til at begrænse muligheden for et godt og værdigt liv, siger Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør hos Psykiatrien i Region Syddanmark.