Fusionen mellem Erhvervsgymnasiet Grindsted og Grindsted Gymnasium & HF begynder at tage form

Siden Børne- og Undervisningsministeriet i december godkendte fusionen mellem Grindsted Gymnasium & HF og Erhvervsgymnasiet Grindsted, er der arbejdet hårdt på at få de to skoler smeltet sammen under det nye navn, Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

På et medarbejderseminar i februar blev der arbejdet med værdier og holdninger, og medarbejderne fik lært hinanden bedre at kende. En efterfølgende workshop med udvalgte elever fra begge skoler viste ligesom seminaret, at vi har meget til fælles. Det kom blandt andet til udtryk i fælles værdier som ”nærhed”, ”åbenhed” og ”muligheder”.

Sidenhen er der nedsat en række arbejdsgrupper, hvor der bliver arbejdet med de opgaver, der skal løses, for at få fusionen godt på plads; rydning og flytning af Tinghusgade 22, ombygning og indretning af Tinghusgade 20, sammenlægning af it-systemer, planlægning og skemalægning for det kommende skoleår, ryste-sammen-aktiviteter for elever og medarbejdere og meget andet.

Nyt logo
”På Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole har vi fokus på nærvær, og det særlige er vores fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. Vi samarbejder på tværs og bygger bro mellem fag og uddannelser og mellem mennesker. Det er i mødet mellem mennesker på tværs af forskelligheder, at det særlige fællesskab opstår og skaber grundlaget for læring og udvikling”, udtaler Gitte Vest Barkholt, rektor på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole i en pressemeddelelse.

Netop fællesskabet og samarbejdet kommer til udtryk i skolens nye logo, hvor bomærket er et ”G”, som gennemskæres af en bro: