Søren Leth Nielsen bliver ny præsident i Grindsted Rotary Klub

Søren Leth Nielsen får her overdraget kæden af Annette Lundgaard - Privatfoto

Grindsted Rotary Klub får traditionen tro ny præsident pr. 1. juli 2022, hvor Søren Leth Nielsen afløser Annette Lundgaard på posten.

Grindsted Rotary Klub har i det forløbne år fået startet godt op efter nogle år i Coronaens skygge og ser frem til at arbejde endnu mere med at udvikle klubben i en tid, hvor der er mange tilbud på hylderne.

”Vi skal gøre endnu mere sammen og have et stort fokus på hvordan vi holder os attraktive for de bestående medlemmer, men også overfor nye.

Vi vil have stort fokus på, hvad sker der i verden omkring os og hvilke muligheder ligger der for os og det lokalsamfund vi er den del af. Corona krisen og den igangværende krig, har lært os alle, at vi er en del af en global verden på godt og ondt, og derfor bør vi også tilstræbe at blive så kloge som overhovedet muligt på de ting som indvirker på vores hverdag. Jo klogere vi bliver på dette, jo bedre bliver vi i stand til at håndtere udfordringerne.

Det er denne spændende og samtidig udfordrende verden, vi fortsat vil hjælpe hinanden med at blive klogere på,” udtaler Søren Leth Nielsen og understreger, at der fortsat er mulighed for, at andre end medlemmer af Rotary kan deltage i de fleste af møderne. Så vi vil opfordre alle interesserede til at komme og opleve klubbens liv og fællesskab for vi vil, at det skal opleves som et meningsfuldt erhvervsfællesskab”.

Vi skal blandt andet besøge virksomheder, få oplæg og ikke mindst være nysgerrige på dem, der gør en forskel for andre enten via frivilligt arbejde eller gennem deres profession skriver klubben i en pressemeddelelse.

Lokale indsatser
Grindsted Rotary Klub har i mange år støttet velgørende og humanitære tiltag på globalt plan.

Det er fantastisk at vide, at man som medlem støtter bekæmpelse af polio, hjælper ved katastrofer, sikrer at fattige familier i Gambia kan være selvforsynende og sælge mad fra deres ”køkkenhaver” samt at deres børn får skolegang. Men der er også behov for at støtte lokalt.

I klubben har vi lagt mærke til at der i lokalområdet er mange frivillige ildsjæle og tiltag der fortjener et skulderklap eller en økonomisk håndsrækning. Det er en af klubbens fokusområder i det kommende år og vi skal fortsætte uddeling af disse ”skulderklap”.

Genoptager udvekslingsstudenterne
Efter en periode med pause i udvekslingsstudenter, har Rotary International besluttet at sætte genoptage programmet med udvekslingsstudenter. Så udover at vi selv sender en ud her i august, så ser vi også frem til at modtage en fra Brasilien.

Et Rotary år, hvor vi trådte ud af C-19-skyggen
På klubårets sidste møde den 20. juni gjorde den afgående præsident, Annette Lundgaard status over Rotary-året. Som nævnt et år, hvor vi nu igen oplevede værdien af at være sammen. Under C-19 var der muligheder for at mødes online, men i en klub som Rotary, er det  netop det at være sammen, der gør, at vi får nye perspektiver på arbejdslivet. Vi kan, med de forskellige vinkler, vi hver især repræsenterer, eller de netværk, vi har, være med til at berige hinandens arbejdsliv. I det forgangne år har det været en ambition, at vi alle kunne få mindst én god ide med hjem fra hvert møde. Og disse ideer opstår netop i fællesskabet, i dialogerne og i fortællinger fra forskellige grene af erhvervslivet også gennem virksomhedsbesøg. I det forgangne år har vi bl.a. besøgt Vindmølleindustri, Frivilligcenter Billund, Billund Vand og Energi, Billund Erhverv,  Legos ATE-afdeling og Rådhuset. Derudover har en lang række gæster og egne medlemmer engageret fortalt om det, de arbejder med og brænder for, herunder flere aspekter på socialt og humanitært arbejde. Grindsted Rotary har uddelt skulderklap til et par af disse organisationer i det forgangne år. Slutteligt har der også været aftener med gode oplevelser på programmet – senest en aften i WOW-park, Billund.

Faktaboks:

  • Rotary er et netværk med 1,2 millioner medlemmer på verdensplan. Rotary udfører og støtter velgørende og humanitært arbejde over hele verden.
  • Hvert år sendes ca. 10.000 unge mennesker rundt i verden som udvekslingsstudenter, hvor de er indkvarteret i private hjem, og går i skole i det pågældende land.
  • Grindsted Rotary Klub er et erhvervsnetværk, hvor medlemmerne er fordelt på mange forskellige fagområder, hvor medlemmerne har mulighed for at sparre med hinanden om de udfordringer, som hverdagen kan byde på. Derudover står Rotary i lokalområdet for en række aktiviteter og sikrer blandt andet, at unge kan komme på spændende udvekslingsophold i andre lande.
  • Grindsted Rotary Klub er stiftet d. 5. maj 1947.
  • Medlemmerne mødes hver mandag kl. 18.00-19.30 i Magion.

Bestyrelsen i Grindsted Rotary Klub 2022/2023:

Præsident/Præsident Elect: Søren Leth Nielsen, Vice Præsident: Steen Kristensen, Past Præsident: Annette Lundgaard,  sekretær: Erik Serup Hansen, Kasserer: Johnny Hansen.

Du kan følge Grindsted Rotary Klub på facebook eller via  

https://www.rotary.dk/clubs/grindsted/