Nu kan borgerne booke taletid i de politiske udvalg

Nu er der åbnet op for, at man som borger i Billund Kommune kan komme til orde i de politiske udvalg. Formålet er at skabe de bedste løsninger ved at inddrage borgerne endnu mere.

Billund Kommune åbner nu dørene til de politiske udvalg, så det fremover er muligt for borgere at komme på besøg og tale deres sag direkte på udvalgsmøder.

Formålet med at invitere borgerne indenfor er at øge åbenheden om kommunens arbejde – og skabe mere dialog mellem politikere og borgere. Håbet er, at borgerne lettere kan bringe deres idéer og forslag på banen og derigennem nuancere de beslutninger, som de politiske udvalg tager.

”Jeg håber, at borgerne vil tage godt imod den nye mulighed for at komme til orde. I Billund Kommune er vi optaget af at inddrage og samskabe med borgere, frivillige og virksomheder, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for vores lokalsamfund, og derfor glæder vi os til at lytte til borgernes perspektiver,” siger Stephanie Storbank, borgmester.

Sådan får man taletid i de politiske udvalg

Konkret er det muligt at få taletid i de politiske udvalg på to måder:

Man kan booke taletid for at komme med input til en sag, som politikerne skal drøfte på den specifikke dagsorden samme dag. Dette er muligt på hvert udvalgsmøde, og første gang er på udvalgenes møder 16. og 17. august. Dagsordenerne bliver offentliggjort i dag, torsdag, på Billund Kommunes hjemmeside.

Man kan også booke taletid for at skabe opmærksomhed om et selvvalgt emne eller en generel sag inden for udvalgets område. Dette er muligt én gang i kvartalet, og første gang er på udvalgenes møder i november. Man kan dog allerede booke taletid om et selvvalgt emne på Økonomiudvalgets møde 23. august.

Taletiden skal bookes på billund.dk/taletid, hvor man også kan finde flere informationer om, hvordan taletiden foregår, og hvad hvert udvalg har ansvar for skriver kommunen i en pressemeddelelse.