Gentager succesen: Billund Kommune starter næste hold for depressionsramte i naturen

PR-Foto: Billund Kommune

Efter stor succes med det første hold er Billund Kommune nu klar til at tilbyde det næste hold naturtræning for borgere med en let til moderat depression eller med risiko for at få en. Efter positive tilbagemeldinger på det første forløb foregår det igen ved Grene Sande.

”Forløbet har været et kærligt skub til at komme ud i naturen og lave øvelser, vejrtrækning og mindfulness,” fortæller en tidligere deltager på forløbet, og responsen fra andre deltagere har også været positiv. De har bl.a. været glade for at komme ud i naturen sammen med andre i samme båd og at have nogen at kunne snakke med om deres udfordringer.

De udfordringer, som nogle af deltagerne kan stå med, er, at forandringer i privat- eller arbejdsliv kan have medført en uventet reaktion med manglende energi og svært ved at overskue hverdagen. Måske har de mistet lysten til at gøre de ting, de plejer, er nedtrykte og trætte og synes, at livet føles glædesløst.

Alt dette kan være tegn på, at man er i risiko for at udvikle en depression eller har en let til moderat depression, hvor man kan have brug for hjælp til at komme videre.

For at endnu flere kan få glæde af et forløb i den smukke natur i kommunen, udbyder afdelingen Sundhed og Træning i Billund Kommune derfor endnu et holdforløb. Ligesom sidste gang, vil målgruppen være borgere med en let til moderat depression eller med risiko for at udvikle en. På forløbet lærer deltagerne at bruge naturen til at lade op og blive bedre til at mestre hverdagen.

Tilbuddet løber over 6 torsdage i tidsrummet 14.00-16.30 med opstart den 22. september 2022. Gruppestørrelsen er på 8-10 deltagere. Inden holdstart vil der være en individuel afklarende samtale, hvor borgeren sammen med en sundhedsfaglig person vil afklare, om holdforløbet er det rigtige tilbud skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Er du interesseret i at vide mere om tilbuddet eller ønsker at tilmelde dig gruppeforløbet, kan du kontakte:

Sundhed og Træning på tlf. Tlf.72131669

Mandag – Torsdag kl. 08.00 – 10.00 og 12.00 – 13.00

Fredag kl. 08.00 – 10.00