Mindehøjtidelighed ved Grindsted Kirke den 29. august 2022

Mindehøjtidelighed i Grindsted KirkeMindesten - Knud Børge Madsen - Foto: René Lind Gammelmark

Den 29. august 2022 afholdes der blive afholdt en mindehøjtidelighed for Knud Børge Madsen på Grindsted Kirkegård.

  • Eleverne fra 4. årgang på Lynghedeskolen, Privatskolen og Vestre Skole er inviteret til at deltage.
  • Der er inviteret faner til at deltage fra FDF Grindsted, Forsvarsbrødrene Grindsted og Sdr. Omme, Midtjysk Garderforening, HJVK Billund og KFUM’ s Soldatermission Grindsted.
  • Enhver borger er velkommen til at deltage.

Tidsplan: 
09.25            Dragonerne fra Holstebro ankommer til Grindsted Kirke
09.30            Fanerne føres ind i kirken

Steen Søvndal er præsten, som gennemfører den kirkelige handling, og der synges følgende: I østen stiger solen op, Morgenstund har guld i mund og Dejlig er jorden. Der vil blive spillet til salmerne på klaver og der vil være frivillige, som vil synge til salmerne sammen med de fremmødte. Teksterne vil blive vist på kirkens skærme.

Der vil kort blive fortalt: Hvem var Knud Børge Madsen

Efter den kirkelige handling går Steen Søvndal i front for fanerne og den deltagende menighed ned til graven ved den østlige indgang på Grindsted gamle kirkegård.

Her lægges blomster fra Dragonregimentet i Holstebro, FDF Grindsted, Forsvarsbrødrene og Besættelsessamling Grindsteds Venner, hvorefter der spilles en fanfare og fanerne sænkes til vandret.

Derefter vil regimentschefen fortælle om dragonen Knud Børge Madsen og træfningen i Nyborg den 29. august 1943 og begravelsen i Grindsted.

De frivillige vil til slut synge for til Altid Frejdig, hvorefter der afsluttes med 1 minuts stilhed og tak for fremmøde, hvorefter dragonerne drager videre til en ny opgave i Nyborg skriver Ib Møller Nielsen & Kurt Nørgaard i en pressemeddelelse.

Arkivfoto: Johnny Madsen, jmd.dk