Åbning af nærpoliti i Grindsted: SF og V vil have flere nærpolitistationer, udvidet åbningstid og turbo på efteruddannelsen

Karina Lorentzen tv, og Anni Matthiesen tv - PR-Foto

 

Anni Mathiesen (V) og Karina Lorentzen (SF) fejrer den nye nærpolitistation med uddeling og snak om politi med borgerne på Torvet i Grindsted fra ca. kl. 11.30-12

Med aftalen om politiet og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev partierne bag aftalen enige om, at der skulle etableres 20 nærpolitistationer. mandag middag åbner en af dem i Grindsted.

Og står det til Karina Lorentzen, SF’s retsordfører og Anni Matthiesen, lokalt folketingsmedlem(V)  bør næste politiforlig sikre flere nærpolitistationer, men også længere åbningstid i Grindsted. Den nye station får åbent i 18 timer tre dage ugentligt.

-Nærpolitistationerne skaber tryghed og sikkerhed hos borgerne, og det øger også tilliden til politiet, at man ser dem i bybilledet. Derfor var SF også med til at få flere nærpolitistationer ud til byerne, siger Karina Lorentzen.

-Jeg pegede faktisk på Grindsted som en by og område, der ville have godt af at få en nærpolitistation. Derfor er jeg også glad for, at det lykkedes at få en nærpolitistation her til.

-Men hvis vi for alvor vil sørge for, at det er trygt at være borger, så mener jeg faktisk, at der skal flere nærpolitistationer til. Men de skal ikke bare være der, de skal også være tilgængelige, så åbningstiden skal udvides alle steder. Det bliver krav fra SF i et nyt politiforlig, der skal forhandles i 2023.

Det er Anni Matthiesen (V) enig i.
– Jeg drømmer om, at der er åbent hver dag. Grindsted er en by af en størrelse, som berettiger til det. Og her er det vigtigt, at der er nogle, som har et stort lokalkendskab. Nogle som kender de unge, der kører lidt for friskt på scooterne eller dem, som kommer i klammeri på det lokale værtshus og kan forebygge det, siger hun.

I aftalen står også, at de lokalbetjente, der bliver tilknyttet nærpolitistationerne, skal uddannes i relevant arbejde for deres tjeneste.

Et svar fra justitsministeren viser, at der kun er 19 politibetjente, der er blevet uddannet i kurset ”Tryghed og nærpoliti”. Og samtidig er der kun 31, der er uddannet i kurset ”Karrierevej Forebyggelse”. Det er for få, mener SF’s retsordfører.

-Det er alt for få, der har taget det kursus, og jeg synes faktisk ikke, det lever op til vores aftale. Forebyggelse er et enormt vigtigt element for en lokalbetjent, som kan afværge kriminalitet. Derfor mener jeg også, at ministeren må rette op på det og få sat skub i efteruddannelsen, så det kommer både politibetjenten og borgerne til gavn, siger Karina Lorentzen.

– Jeg ved godt, der har været corona og meget andet, som har påvirket uddannelsen af de nye nærpolitibetjente. Men det er afgørende, at når man skal arbejde forebyggende, som aftalen lægger op til, så skal man også efteruddannes til det, mener Anni Matthiesen.