Padelbaner giver Grindsted Tennisklub vildt mange nye medlemmer

Foto: René Lind Gammelmark

Lørdag den 10. september slog Grindsted Tennisklub dørene op til to helt nye Padelbaner opført bag Lynghallen i Grindsted, lige ved siden af klubbens to tennisbaner og tæt på klubhuset.

Det var en rigtig god og hyggelig dag, hvor der var mange der prøvede at spille Padel , blandt andet Billund Kommunes Kommunaldirektør, Ole Bladt fortæller Anders Krog, der er en af de  frivillige i klubben der har arbejdet med at få Padelbanen til at blive til virkelighed.

Det startede egentlig med at vi var nogle stykker der sad her ovre i Tennisklubben og talte om at det kunne være sjovt at få to Padelbaner lavet her i klubben, og det udviklede sig til at vi fik flere med på idéen fortæller Anders Krog. Vi fik også Grindsted Familie- og Firmaidræt med ind i projektet, hvor vi har haft et super godt samarbejde med formanden Jesper Bech. Grindsted Tennisklub og Grindsted Familie- og Firmaidræt har begge skudt omkring 100.000 kr. ind i anlægget, Derudover har man søgt fondsmidler til opførelsen af anlægget.  Vi har blandt andet fået penge fra Kirkbi fonden, Sydbank, Nordea, Vesjysk Bank, samt mange sponsorer fra erhvervslivet i Grindsted der har givet fra 5.000,- og op til 40.000,- kr. , ligesom der har været private der har givet penge til projektet.

Anders Krog fortæller at det har været et helt fantastisk projekt at være med i, fordi der har været så stort et engagement fra de forskellige involverede. 

Efter vi har fået fjernet alle træerne i forbindelse med at vi fik Padelbanerne anlagt, kan vi også se at der er rigtig mange der bruger området ved Lynghallen, fodbold, håndbold, petanque, minigolf, tennis, beach volley og nu også Padel hvilket er rigtig dejligt. Det summer af aktiviteter med børn, unge og ældre mennesker der har fornøjelsen at udøve alle disse sportsgrene – eller bare nyder at være i området.

De seneste par måneder op til åbningen har der været meget aktivitet, for over 40 af Tennisklubbens medlemmer har brugt over 1000 timer, de har ydet en fantastisk indsats fordelt over mange aftener og weekender for at få opført anlægget der løber op i omkring 1.2 millioner kroner. 

 

Over 100 nye medlemmer
Klubben har en medlemsbegrænsning på 150 medlemmer, og der er allerede kommet over 100 nye medlemmer ind i klubben, så hvis man tænker på at komme i gang med Padeltennis, så skal man nok ikke vente for længe, for når vi når de 150 medlemmer tager vi ikke flere ind fortæller Anders Krog.

Det koster 1200 kr. at blive medlem for resten af 2022 og hele 2023 for voksne (se flere priser på klubbens hjemmeside) og så må man både spille tennis og Padel.

Det er for borgerne
Tanken omkring Padelbanerne er at det er for borgerne, det skal være billigt, så alle kan være med. Det er dog en nødvendighed at man er medlem af Tennisklubben for at kunne bruge banerne, men når først medlemskontingentet er betalt, koster det ikke yderligere at bruge banerne hele året. Man kan booke banerne 2 timer – 2 gange om ugen pr. medlem – hvilket man gør på klubbens hjemmeside. Herefter får man en kode, som man så taster for at komme ind – hvis det er mørkt, så tænder lyset automatisk.

Hygge efter spil
Når vi er færdige med at spille, så sidder vi på terrassen ved klubhuset og hygger os og drikker en sodavand, og får ordnet verdenssituationen. 

 

Anders Krog – Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark