Valgresultat ved menighedsrådsvalgene i Nollund og Urup den 20. september 2022

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag aften var der valg til det nye menighedsråd i Nollund samt valg af repræsentant til Grindsted-Urups menighedsråd i Kirkehuset i Grindsted.

Til valget vedr. Nollund Menighedsråd deltog 16 stemmeberettigede vælgere i valgforsamlingen, og der var 7 kandidater, som stillede op.

Følgende blev valgt:

  1. Elisabeth Pedersen
  2. Verny A. Andersen
  3. Erik G. Bundgaard
  4. Kjeld Hansen
  5. Torben Pedersen
  6. Suppleant: Per Nyhus
  7. Suppleant: Lars Stagis Kjeldgaard Madsen

 

Til valget vedr. Urups menighedsrepræsentant deltog 8 stemmeberettigede vælgere i valgforsamlingen, og der var 3 kandidater, som stillede op.

Følgende blev valgt:

  1. Ruth Lauridsen
  2. Suppleant: Mette Amby Sørensen
  3. Suppleant: Bodil Agersnap Hirt

 

De nye menighedsråd tiltræder pr. 1. januar 2023.

 

Medlemmerne fra Grindsted Menighedsråd fortsætter i det nye Grindsted-Urup Menighedsråd. Antallet af folkevalgte medlemmer udvides derfor fra 13 til 14 medlemmer pga. repræsentanten fra Urup Sogn skriver Ruth Lauridsen på vegne af Nollund/Urups menighedsråd i en pressemeddelelse.