Det summer af aktivitet i Unge- og Kulturhuset

Der er allerede koncerter i Unge- og Kulturhusets store sal, Centralen - her med Lynghedekolens elever som publikum - PR-Foto:

Lægger man vejen forbi Unge- og Kulturhuset i Grindsted, i daglig tale UKH, mærker man, at stedet mere og mere bobler af liv. Dermed begynder husets vision om aktiviteter, skabt for, med og af de unge, at tage form. 

 

Opbygning af nye miljøer tager tid – især når de unge skal være med i skabelsen af miljøerne. Sådan er det også for Unge- og Kulturhuset, der åbnede i november 2021, og som inden ombygningen var kendt som Musikcentralen ved siden af Magion. Heldigvis bærer anstrengelserne frugt, og flere institutioner er allerede godt på plads og et stigende antal unge tager huset til sig og sætter deres præg. Lokalerne udsmykkes lige nu bl.a. af FGU’s dygtige elever fra Design og Event-linjen, så en lysekrone af CD’er, vægmaleri og indbydende møblering er nogle af de elementer, der skal byde husets brugere velkommen.

Der er flittigt blevet malet vægge med hjælp fra byens unge – PR-Foto

Ungdomsskolen folder sig ud 
”Vores lokaler huser allerede flere forskellige brugergruppe”, siger Unge- og Kulturhusets leder, Mathilde Tougaard Hansen og fortsætter, ”mandag, onsdag og torsdag kan unge komme til eftermiddagscafé, et initiativ som Ungdomsskolen og Lynghedeskolen står bag. Tirsdag aften holder Ungdomsskolen aftenklub, hvor unge i alderen 13 – 18 år kan komme og hænge ud. Derudover afholder Ungdomsskolen workshops, events og forskellige undervisningsforløb i løbet af året. Og så er det også i Unge- og Kulturhuset, at Ungerådet Billund holder til” fortæller Mathilde Tougaard Hansen.

 

Kulturskolen er også på plads 
I det nye hus blomstrer kulturen også, idet Billund Kulturskole underviser her i musik og billedkunst. Flere af Kulturskolens elever har, i lighed med andre unge, fået en nøgle til huset, som giver adgang til øvelokaler og billedkunst-atelieret. Således kan de unge øve sig som bands, arbejde med kunst og forskellige projekter uden for huset officielle åbningstid. Med nøglebrikken følger også en invitation til det månedlige husmøde. For Mathilde Tougaard Hansen er det vigtigt, at brugerne får indflydelse på husets udtryk og indhold. ”Vi lægger stor vægt på, at de unge møder hinanden på tværs af interesser og uddannelsesmæssig baggrund. På den måde kan der opstå ideer og aktiviteter, som ingen af dem havde forestillet sig på forhånd. Det er vigtigt at vi viser tillid til brugerne og tager deres ideer seriøst”, siger hun.

 

Et hus for de initiativrige 
Unge- og Kulturhuset er også for de unge, der har lyst til at hænge ud, drikke en kop kaffe med vennerne eller har lyst til at være medskaber på en fredagscafé, en koncert eller et andet arrangement. Unge- og Kulturhuset er med andre ord et hus, der har til opgave at understøtte de mange forskellige brugere af huset og skabe rum til dem, der kan og vil. Et godt eksempel herpå er et nyetableret malerværksted, hvor unge brugere af Unge- og Kulturhuset på eget initiativ har skabt et mødested for kreativ udfoldelse i et uformelt fællesskab.

 

Kvalitets-lydanlæg er klar til brug
Det nyligt installerede lydanlæg i Unge- og Kulturhusets store sal, kaldet Centralen, bliver i den kommende tid prøvet af med koncerter, teater og foredrag m.m. Også her kan de unge være med. Centralen er nemlig gratis at bruge til arrangementer, der skabes af unge under 25 år, så længe det er åbent arrangement. ”Så hvis man sidder med ideer til aktiviteter og events eller bare er nysgerrig på, hvad man kan bruge huset til, er man meget velkommen til at kontakte mig” siger Mathilde Tougaard Hansen og fortsætter, ”Helt officielt markerer vi åbningen af huset i uge 45 med aktiviteter i løbet af ugen og et brag af en koncert lørdag 12. november. Programmet og hovednavnet holder vi hemmeligt lidt endnu, men der er stadig plads til aktiviteter. Så vi inviterer hermed alle unge til at bidrage, hvis de har lyst til at være medskabere og sætte deres præg på festen, slutter hun.  

Unge musikere øver flittigt i Unge- og Kulturhuset . PR-Foto

Faktaboks 
Ungdomsskolen, SSP samt UKH’s egen administration har kontorer og aktiviteter i huset. Desuden bruger Kulturskolen, Lynghedeskolen og andre aktører UKH til bl.a. undervisning og arrangementer. 

Leder af Unge- og Kulturhuset er Mathilde Tougaard Hansen og kan kontaktes på mto@billund.dk eller 72131657. 

Den store åbningskoncert for Unge- og Kulturhuset finder sted lørdag 12. november – med flere aktiviteter i ugen op til.