Fuldmagt eller testamente – en eftermiddag med advokat Signe Brodtkorp hos Ældre Sagen i Grindsted

Foto: Privatfoto

Tirsdag, den 11 oktober havde Ældre Sagen i Grindsted inviteret advokat Signe Brodtkorp til at komme og fortælle om de mage facetter, der skal tages højde for, når man ønsker at oprette en fuldmagt eller et testamente  – af “den ene eller den anden art”.

Foto: Privatfoto

Signe Brodtkorp er ansat som advokat hos Penta Advokater i Grindsted – med speciale indenfor familieret.

Advokat Signe Brodtkorp – Foto: Privatfoto

Grunden til denne invitation var, at Ældre Sagen i gennem de seneste par år har mærket en stigende interesse for, hvordan man som begyndende svagelig – eller direkte sygdomsramt – ældre kan give familie eller andre nære personer fuldmagt til fx at have læse adgang til den digitale post, diverse sundhedsjournaler og andre steder, hvor den pågældende ældres data er noteret.

Dermed er opstået begrebet “fremtidsfuldmagt” – en fuldmagt, den ældre skal have bragt i orden før demens eller anden alvorlig sygdom betyder, at den ældre ikke længere kan tage vare på sig selv.

På “nettet” kan man søge – og få adskillige tilbud om (næsten) gratis hjælp – men da det nærmer sig en “fuldmagtsjungle”, valgte Ældre Sagen at søge hjælp og faglig velfunderet information hos den lokale afdeling af Penta Advokater.

Signe Brodtkorp kom i sit oplæg  – der var delt op i 6 hovedafsnit – ind på de mange elementer og konsekvenser, der skal iagttages, når man går i gang med processen.:
1) Fremtidsfuldmagter
2) Ægteskab og økonomi
3) Arveret ifølge loven
4) Arveret ifølge testamente
5) Pensionsordninger og  
6) Boafgift 

Omkring 100 havde fundet vej til dagens foredrag – og der er næppe nogen tvivl om, at de gik berigede derfra, når drøftelser og beslutninger i fremtiden falder på “fremtidsfuldmagter eller hvad?” skriver Ældre Sagen Grindsted Lokalafdeling til Netavisen Grindsted

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto