På tirsdag er der åbent hus og aktiviteter for børn fra kl. 9 til 17.30 i det gamle Grand Hotel

Foto: René Lind Gammelmark

Kalder alle børn og børnefamilier! Kom ned i det gamle Grand Hotel på Torvet i Grindsted og besøg GrindSTEDET, Borgergade 1.

Tegn og byg – hvad kunne du tænke dig i Grindsted midtby? Se lokalerne og kom med idéer og inputs. Der vil være pølsehorn og saftevand til børnene. 

Gratis. Ingen tilmelding.

Læs mere om GrindSTEDET på www.grindstedet.dk

 

Link til Facebook Gruppen: https://www.facebook.com/groups/868582020749871

 

Om GrindSTEDET:
GrindSTEDET er et område i den centrale del af bymidten der fokuserer på at samle offentlige funktioner, private initiativer og borgerrettede tilbud i ét aktivt område.

GrindSTEDET er et tilbud til alle byens borgere. Det skal være et samlingspunkt på tværs af tilhørsforhold, et sted der forener både offentlige funktioner, private initiativer og borgerrettede tilbud i ét aktivt område af bymidten. 

Banken, Hotellet, Birkecenteret, Kulturhuset, Torvet og Birketorvet udgør tilsammen GrindSTEDET.  

At skabe mere liv og aktivitet i bymidten er hovedformålet med projektet, og hvordan det gøres bedst for Grindsted og GrindSTEDET er det vi i fællesskab skal blive klogere på. Derfor åbner der et testcenter i Hotellet, Borgergade 1, som skal danne ramme om den kommende udvikling, dialog, samskabelse og samarbejde mellem kommunen og alle der vil være med til at definere hvad GrindSTEDET skal være, og hvilke tilbud og aktiviteter det skal rumme.  

GrindSTEDET har åbent hver tirsdag fra kl. 9 til 17.30 – så kig forbi

Det vil også være muligt at låne eller bruge GrindSTEDET til forskellige formål, ligesom det bliver arbejdsplads for forskellige kommunale forvaltninger.

GrindSTEDET vil fra start bruges af Planafdelingen i Billund Kommune, Borgerrådgiveren, Kulturafdelingen, Grindsted den grønne hovedstad, Grindsted Udviklingsforum, samt private ildsjæle med gode aktiviteter. Der vil være varierende åbningstider afhængig af de pågældende brugere, men hver tirsdag fra 9-17.30 vil der være mulighed for at kigge forbi, komme med input og høre mere om projektet skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.