Faste træffetider hos udvalgsformænd erstattes af fleksible møder

Byrådsmøde den 20. april 2021

Billund Kommune gør møderne mellem politikere og borgere mere fleksible. Det sker ved at nedlægge den faste træffetid, hvor borgere kan møde borgmesteren og formændene for de politiske udvalg. Fremover kan borgerne i stedet kontakte borgmesteren og udvalgsformændene direkte for at aftale et personligt møde, ligesom der fortsat er mulighed for at få taletid direkte i udvalgene.

Billund Kommune indfører fleksible mødetider som erstatning for den faste træffetid.

Den faste træffetid har hidtil fundet sted én time én gang måneden, hvor borgerne har kunnet møde op på rådhuset i Grindsted for at komme i dialog med borgmesteren eller formændene for de politiske udvalg.

Fremover nedlægges den faste mødetime. I stedet kan borgere, der ønsker at drøfte politiske spørgsmål, kontakte borgmesteren eller udvalgsformændene direkte og eventuelt aftale et personligt møde.

”Det er vigtigt, at borgerne har let adgang til at komme i dialog med både borgmesteren og udvalgsformændene. Et fast mødetidspunkt én gang i måneden passer ikke nødvendigvis ind i borgernes hverdag, og derfor nedlægger vi den faste træffetid og erstatter det med muligheden for at kontakte udvalgsformændene,” siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Borgerne har desuden fortsat mulighed for at booke taletid i de politiske udvalg. Her kan man komme på besøg og tale sin sag direkte på de politiske udvalgsmøder. Der er både mulighed for at komme med input til en sag, som politikerne skal drøfte på den specifikke dagsorden samme dag, og man kan også booke taletid for at skabe opmærksomhed om et selvvalgt emne eller en generel sag inden for udvalgets område.

billund.dk/kommunalbestyrelse kan man finde kontaktoplysninger til borgmesteren og udvalgsformændene, og på billund.dk/taletid kan man booke taletid i de politiske udvalg skriver kommunen i en pressemeddelelse.