Hvem har fortjent Årets Skulderklap 2022?

Fra venstre ses prismodtagerne, Brian Madsen og Jane Langvad, samt afdelingsdirektør H.C. Christensen fra Sparekassen Kronjylland. - PR-Foto

Igen i år uddeler Sparekassen Kronjylland Årets Skulderklap til en person, der yder eller har ydet en særlig indsats for Vorbasse.

– Det gør vi, fordi vi gerne vil være med til at hylde de personer, der gør noget specielt for vores lokalområde, fortæller H.C. Christensen, der er afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjylland.

Udover at sætte fokus på fællesskabet og de lokale ildsjæle giver Sparekassen en mindre udgave af skulpturen Spiren og en gavecheck på 5000 kroner skriver Sparekassen Kronjylland i en pressemeddelelse.

Enkeltpersoner eller foreninger har nu mulighed for at indgive forslag til, hvem der skal modtage Årets Skulderklap i 2022. Frem til 21. november kan der indsendes forslag med en kort begrundelse for indstillingen til hc@sparkron.dk. Indstillingerne kan også afleveres i Sparekassen Kronjyllands afdeling i Vorbasse.

Der kan indstilles alt fra foreningsledere, idrætsledere, spejderledere og institutionsmedarbejdere til personer fra det private erhvervsliv eller mennesker, der på særlig vis har arbejdet for lokalområdet.

Udvælgelsen foretages af et udvalg nedsat af Sparekassen, og uddelingen af Årets Skulderklap finder sted inden årets udgang.

Sidste år gik Årets Skulderklap til Jane Langvad og Brian Madsen for deres visionære engagement i udviklingen af Vorbasse by og deres initiativ og virkelyst, der har bidraget til at sætte Vorbasse på landkortet.