Det nye Ungeråd i Billund Kommune har valgt formand og kerneområder

Billund Kommunes nye Ungeråd. Foto: Billund Kommune

Billund Kommunes nye Ungeråd har torsdag d. 27. oktober holdt sit første ungerådsmøde. Her talte de om de kerneområder, de vil arbejde med og valgte, hvem de vil have som formand og næstformand. Valget faldt på Alexandra Rosenberg, der går på HHX, og Julia Larsen fra Grindsted Privatskole.

Billund Kommune har fået et nyt Ungeråd. Torsdag d. 27. oktober var medlemmerne på besøg på rådhuset, hvor de fik indblik i Billund som kommune. Herefter havde de deres første ungerådsmøde, hvor de bl.a. talte om de områder, de har valgt at arbejde med i denne periode og valgte, hvem de vil have som formand og næstformand skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Ud af tre kandidater endte valget med at falde på 17-årige Alexandra Rosenberg som formand. Hun går på HHX i Vejle og bor i Billund. Næstformanden blev 15-årige Julia Larsen fra Grindsted Privatskole. De vil, sammen med resten af Ungerådet, arbejde med Ungerådets kerneområder og sørge for, at unges stemmer i højere grad bliver hørt i de sammenhænge, der handler om dem.

”Jeg håber, at vi med Ungerådet kan få mere indflydelse på de beslutninger, der handler om os, og i højere grad selv kan fortælle, hvad vi synes, så de voksne ikke skal tolke på, hvad vi mener. Samtidig håber jeg, at vi får et godt samarbejde med kommunalbestyrelsen, og at vi kan være med til at skabe tryghed og bedre fællesskaber blandt unge i Billund Kommune,” siger ungerådsformand Alexandra Rosenberg.

Fokus på tryghed og trivsel

Medlemmerne i Ungerådet har selv valgt, hvilke kerneområder de gerne vil arbejde med i denne ungerådsperiode. De har besluttet, at de overordnet vil fokusere på gode fællesskaber, og herunder vil de arbejde med tryghed og trivsel.

Hvordan de præcist ender med at arbejde med de forskellige områder, har de ikke besluttet endeligt endnu, men de går bl.a. op i, at unge skal kunne føle sig trygge og have det godt både fysisk og mentalt – og kunne få hjælp, hvis de ikke har det godt.

Kerneområderne diskuterede de unge sig frem til, da de mødtes for allerførste gang på bootcamp i starten af oktober. Her gennemgik de Børnekonventionen og FN’s verdensmål og blev enige om, hvilke af områderne heri de gerne ville arbejde med.

Udover formanden og næstformanden består Ungerådet af medlemmerne Victoria Hansen (Vestre Skole), Iulian Cigoreanu (Lynghedeskolen), Mille Søgaard (Billund Skolen), Jasmin Kristensen (Sdr. Omme Skole), Timm Bruzen (Sdr. Omme Skole), Freya Larsen (Vorbasse Skole), Jalte Holdt (Vorbasse Skole), Sofie Antonsen (Lynghedeskolen), Avigail Thirer (Den Internationale Skole i Billund), Rosaline Kirketerp-Møller (Den Internationale Skole i Billund), Clara Elnegaard (Filskov Friskole), Celica Mejer (Filskov Friskole) og Naja Christensen (Filskov Friskole).

Fakta

  • Der er 15 medlemmer i Ungerådet
  • Medlemmerne repræsenterer folke- og privatskolerne i Billund Kommune og en enkelt HHX-elev
  • Alle elevråd i Billund Kommune kan få én kandidat med i Ungerådet
  • Bliver man ikke valgt ind af elevrådet, kan man ansøge om at komme med i Ungerådet
  • Ungerådet er for 13-23-årige, der enten går i skole eller bor i Billund Kommune
  • Perioden for at ansøge og blive valgt ind i Ungerådet er i august og september måned

Vil man i kontakt med Ungerådet, kan man kontakte Mette Nørtoft Hedeager på mnh@billund.dk eller 24 22 87 24