Trafik og støj fyldte meget på aftenens borgermøde i Sdr.Omme

Foto: René Lind Gammelmark

Danmarks største fængsel med Danmarks mindste adgangsvej – sådan beskrev en af deltagerne problematikken med Holdgårdsvej i Sdr.Omme – og ” Alle var vist enige om, at Holdgårdsvej ikke er løsningen.”

Torsdag aften fra kl. 19 til 21 var der borgermøde på Sdr.Omme Kro vedrørende udvidelse med et nyt lukket fængsel på Holdgårdsvej. I den forbindelse kunne interesserede tilmelde sig besigtigelse af områder i Sdr.Omme Fængsel der foregik kl. 15.

Foto: René Lind Gammelmark

Kriminalforsorgen håber på at starte udbudsprocessen op i starten af 2023 og man forventer at man kan åbne fængslet i slutningen af 2025 – måske allerede i september 2025. Byggeprocessen vil tage ca. 2 år.

Der vil blive etableret en midlertidig vej fra Vilhelmsmindevej til byggepladstrafikken. Det gør man for at undgå ekstra trafik via Holdgårdsvej i byggeprocessen. Man regner med at det koster  2-3 millioner at etablere den midlertidige vej, med vigepladser og 3 km vej.

Foto: René Lind Gammelmark

Der er foretaget nogle trafikanalyser i forbindelse projektet om en ny lukket fængsel i Sdr.Omme.

Den sidste analyse er lavet på baggrund af målinger i September måned af Billund Kommune. Det man undersøgte i analysen hvilke konsekvenser en udvidelse af trafikken på vejen får.  Konklusionen af analysen var, at selv med det nye lukkede fængsel, vil der stadig være en tilstrækkelig kapacitet til køretøjerne på Holdgårdsvej. Men borgerne stillede kritiske spørgsmål, mange havde nemlig bange anelser da Holdgårdsvej jo kun er 5 meter bred , og når der f.eks. kommer to lastbiler der skal forbi hinanden, vil det give problemer. Mange gange har borgerne på vejen set at der holder lastbiler på tværs ved kondistien når de skal møde en anden lastbil på vejen. 

Sanne der er en deltagerne på borgermødet,  sagde at man på Holdgårdsvej godt vidste at trafikken ikke ville bryde sammen,  men hun undrede sig over at man i analysen ikke omhandler vurdering af trafikal adfærd ,hastighed, trafiksikkerhed, møde med bløde trafikanter – altså alt det der omhandler vores hverdag, men derimod kun hvor meget trafik der kommer forbi. Vi er bekymrede for hvordan det påvirker det område vi bor i når vi får meget mere trafik.

Der blev også spurgt om ikke man kunne tænke en alternativ løsning på at få trafikken ind på fængslet i stedet for ad Holdgårdsvej. Borgerne har spurgt embedsmænd og lokalpolitikere der alle har været imødekommende.  De lokale tænker ikke at de på forhånd er blevet hørt, selvom de har forsøgt de seneste halvanden år at fortælle deres bekymring.

Ramona fra Billund Kommune fortalte at det er en lokalplan udkast, hvor borgerne skal gøre indsigelse til lokalplanen, og at det er vigtigt at man selv kommer med sine input som skal sendes til kommunen.

Nogle borgere mente at når man laver en midlertidig vej, så kunne man jo lige så godt lave en permanent vej så man kan lede al trafik til fængslet væk fra Holdgårdsvej.   Kriminalforsorgen fortalte at man ikke skal lave en midlertidig vej, fordi det er ikke i deres budget og heller ikke en opgave der ligger i deres regi, men derimod i kommunal og stats regi.

En borger der har boet på Holdgårdsvej næsten 35 år fortalte at der gennem tiden er kommet mere trafik, køretøjerne er blevet større, og det giver store problemer specielt når det tunge trafik skal passere hinanden, der er trætransporter og landbrugsmaskiner der fylder meget. Han forstår ikke hvorfor man ikke kan etablere en ordentlig adgangsvej til fængslet.

Andre borgere udtrykte deres bekymring med støj og andre gener med en fordobling af trafikken på Holdgårdsvej.

Når den offentlig høring er overstået, skal man fra kommunens og kriminalforsorgens side i gang med at kigge på de høringssvar de implicerede borgere har sendt ind, for at finde ud af hvad der skal arbejdes mere på. Det kan være om der skal gøres noget ved Holdgårdsvej for at få vejen lavet mere sikker mv.

Foto: René Lind Gammelmark